Sol och vind är framtiden i Torpstöd

Paret Mannhard satsar på förnybar energi

”Det är ingen vinst om man inte producerar så mycket som du gör av med i huset, eller på
gården”, konstaterar Ulf, och tittar nöjt på elmätaren. Man måste göra en beräkning på sin
egen förbrukning, läget innan man köper en anläggning. Men det får man hjälp med.

GRUMS (JB)

För 30 år sedan installerade Ulf och Agneta Mannhard i Torpstöd sina solpaneler för att få varmvatten. Nu har de utökat sin energiproduktion och har precis kört igång sitt hybridsystem för sol och vind. Möt paret som satsar på förnybar energi.

När vi träffas på gårdsplanen på deras lantbruksfastighet känns luften vårlik och nästan vindstilla. Ändå snurrar vindkraftverket med god fart och ger några kilowatt rätt in i huset. Han är nöjd när han berättar om hur han har arbetat med anläggningen, men har blivit tvungen att tänka nytt och gjort egna lösningar flera gånger.

– Vårt system bygger på en kombination av vindkraft och solceller och kommer att ge ungefär 10 000 kilowattimmar (kWh) per år, berättar Ulf. Vi gör i dagsläget av med cirka 12 000 kWh per år så vi kommer att kapa vårt elinköp drastiskt. Jag kontrollerar elmätaren varje gång jag går förbi och känslan av att tillverka sin egen el är skön.

Ulf berättar att energieffekten är mycket större om man kombinerar sol och vind. Då tillverkas elen året om även när det är som mörkast i Sverige. Tanken är att solen och vinden ska förvandla likström till den växelström, som vi har i elnätet, 80 – 90 procent av årets alla dagar.

Masten får bara vara 20 meter hög för att slippa söka tillstånd från Luftfartsverket om du bor utanför tätort, berättar Ulf. Bor du inne i tätorten får masten vara 45 meter hög. meter. Kommunerna har olika regler kring bygglov, men i Grums behöver man inget bygglov. Ett tips Ulf ger är att också höra med grannen innan man sätter igång även om det är bygglovsfritt. Grannen kan ha en helt annan åsikt än du när det gäller vindsnurror, för de kan snurra på rätt bra en blåsig dag.

– Maxeffekten på 3500 Watt ligger vid en vind på 14 meter per sekund, säger han, men 16-17 sekundmeter då sätter bromsen in. I och med att den är fembladig går den väldigt tyst. Det är bara vid några enstaka tillfällen

– Masten var svår att få tag på, fortsätter han. Men när vi väl hittade en stadig fackverksmast vinschade vi upp den med skogskärran. Vi hade också en traktor till som lyfte upp masten en bit för att underlätta första biten från marken. Själva fästet borrade vi ner i berget och fäste en ram som grannen hjälpte mig att svetsa. En vindsnurra kräver en 16-kvadratskabel. Och det får vara max 30 meter från toppen på vindsnurran till mätaren för att inte elförlusten ska bli för stor.

Ulf och Agneta sökt bidrag för förnyelsebar energi på sin lantbruksverksamhet från Jordbruksverket vilket ger 40 procent tillbaka in i plånboken. Men bidragssystemet tar tid. Bidraget måste man söka innan man sätter spaden i marken eller borrar i berget.

– Vi hade redan köpt anläggningen, säger han, men eftersom reglerna är som de är var vi tvungna att sälja tillbaka allt till leverantören. Söka bidragen och köpa samma grejer tillbaka igen. Onödigt krångligt kan man tycka.

Han uppmanar också alla som funderar på att satsa på förnybar energi att kontakta flera leverantörer och försäkra sig om att det är kvaliteten är den bästa. För det kan variera stort.

– Vindkraft kan man inte köpa billigt, säger Ulf bestämt. Vill man ha kvalitet måste man betala. Jag har också köpt en converter, för att göra om likströmmen till växelström, som är större än vårt behov idag ifall det blir aktuellt att utöka elproduktionen i framtiden. Det jag tillverkar nu går till huset först och resten går till försäljning och det kan bli andra förutsättningar i framtiden.

Och förändrar sig gör det med all sannolikhet eftersom regeringens mål är att vi ska vara helt fossilfria år 2040 och bara 3 procent i Sverige har solkraft. Ännu färre har vindkraft och vi har bara sett början av denna utveckling som just rivstartat.

Text och bild: EVALENA HEINERED

Share