Sociala medier ett sätt att nå ut

En av användarna av Facebooksidan Åtvidsbonden på nätet är Erik Carlsson på Herrsäter gård.

ÅTVIDABERG (JB)

Initiativet att starta en Facebooksida för att visa sin vardag har fått mycket uppskattning. Det är ett forum där bönder i Åtvidabergs – trakten kan visa sin vardag för konsumenter. Man får en kontakt som gynnar jordbruket.

På LRF kan man läsa en inspirerande berättelse om hur styrelsen i Björsäter-Yxnerums LRF-avdelning diskuterade en aktuell fråga och gjorde något åt den. I takt med att allt fler bor i tätorter, oftast större tätorter, förloras den naturliga kopplingen till livet på landet.

Hur skulle man då, från lantbruket, kunna dela med sig av sin vardag och synas mer? Svaret blev Facebooksidan Åtvidsbonden på nätet som sjösattes 28 september 2015.

Antalet så kallade gillare växer stadigt. Den 8 april är antalet uppe i 683 personer som gillat sidan som har den tydliga och enkla beskrivningen: ”Än finns det bönder kvar i Åtvidabergstrakten. Här ska vi kunna synas och dela med oss av vår vardag.”.

Läser man inläggen och ser på bilderna så förekommer skilda ämnen från lantbruken. Det är mycket av sådant som konsumenten i tätorten i allmänhet normalt inte kommer i kontakt med men sannolikt är nyfiken på och gärna tar del av.

Bland de senare inläggen finns att man haft ett kretsmöte för husdjursföreningen Växa Sverige, en gård redovisar ett ringvältshaveri, man kan läsa att kalvningarna är igång, att man laddat för sådd och så vidare.

En av användarna av den här sidan är Erik Carlsson på Herrsäter gård. På Herrsäter har man visserligen en stor kontakt med konsumenter genom sådant som direktförsäljning på marknader och egen hemsida men Erik ser mycket positivt på den gemensamma Facebooksidan.

– Jag var inte med när det här började eller med och skapade den här sidan, men blev tillsatt som administratör på en gång, berättar han.
– Det blir inte så många fler bönder men många försvinner. Ska vi få bort lite av tråkigheten i det så måste man ju visa på att vi som är kvar agerar för landsbygden, skapar arbeten, skapar bra produkter och så vidare.

Det är ett jättebra forum att byta information i, tycker Erik, som kanske inte på något vis är samhällsinformation, utan mera ett bra sätt för bönder att nå ut med det som de tycker är viktigt med svenskt jordbruk.
– Om man har det bra, att vi jobbar för öppna landskap, schyssta villkor för alla och sådana saker. Det är också sådant som LRF försöker jobba med. Det gäller att hitta många vägar att få ut informationen.

Säljer ni era produkter på den här sidan också?
– Det här handlar inte om att man ska sälja sina produkter i det här forumet, understryker Erik. Det är ingen som direkt tjänar pengar på det som skrivs. Det är ett sätt att lyfta branschen och nu råkar det vara en geografisk avgränsning av området till närområdet men det är många som besöker sidan som inte är härifrån. Det är väldigt spännande!
– Det är ju egentligen de stora fördelarna med sociala medierna. Det räcker att någon har anknytning till Åtvidaberg, kompisar som ser det här så blir spridningen ganska stor. Det kanske är en av anledningarna till att den här gruppen finns.

Erik upplever också att det var så det var tänkt av skaparna, att visa att än finns det bönder kvar i Åtvidaberg.
– Det är viktigt att visa på för det är alls ingen självklarhet att det finns några bönder i framtiden.
– Det handlar om att beskriva verkligheten på ett sätt som mottagaren kan ta till sig, sammanfattar Erik. Det läggs ut bilder ur alla sammanhang. Det handlar om att ge en representativ bild av jordbruket.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share