Snart ska även kissen ID-märkas

Katter får samma status som hundar

Nu får katter samma status som hundar. ID-märkningen ska lösa problemet med hemlösa katter, tydliggöra ägaransvar och gör det enklare att spåra bortsprungna katter. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Riksdagen har röstat ja till obligatorisk IDmärkning och registrering av katter i Sverige. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023 och innebär att katter nu får höjd status och… jämställs med de regler som tidigare gällt för hundar.

Systemet med krav på märkning och registrering av katter ska motsvara det nuvarande kravet på märkning och registrering av hundar. Jordbruksverket får ansvaret för att upprätta och föra kattregistret på samma sätt som de redan ansvarar för hundregistret.

Regeringen bedömer att den nya djurskyddslagstiftningen inte bara kommer minska antal hemlösa katter, utan även minska arbetsinsatserna för länsstyrelserna och förenkla Polismyndighetens handläggning av kattärenden.

Det är ägaren som ansvarar för att ID-märka och registrera sin katt. Kravet gäller för katter som permanent vistas i Sverige och märkningen ska vara permanent, exempelvis i form av ett ID-chip eller tatuering i örat. Jordbruksverket ska ansvara för att föra register över kattägare, något som redan idag görs för hundägare.

Förslaget om ID-märkning har varit uppe för diskussion tidigare. Redan 2011 föreslog den dåvarande regeringens utredare att en ny djurskyddslag skulle träda i kraft, bland annat genom obligatorisk märkning av katter. Förslaget gick på remiss året därpå men därefter blev det tyst.

År 2015 startade därför kattmatstillverkaren Mjau tillsammans med Svenska Kattskyddsförbundet en namninsamling för att påskynda processen och införa en obligatorisk märkning av katter. Förutom 14 322 underskrifter var gensvaret på sociala medier överraskande stort redan då och initiativet engagerade djurvänner i hela landet.

– Det här är ett stort kliv framåt för Sveriges katter och oss kattälskare. Det finns över 100 000 hemlösa katter i Sverige idag och det är 100 000 för många, säger Lisa Müller, marknadschef på Mjau.

Hon fortsätter:
– Att vi på Mjau engagerar oss i frågan är inga nyheter. Vi har kämpat för att detta ska komma upp på dagordningen i flera år, bland annat genom att starta egna namninsamlingar och hjälpa till att sprida kunskap i frågor som rör ID-märkning, registrering och kastrering till kattägare. Att äntligen se kravet på märkning och registrering förverkligas är en stor vinst för såväl katt som kattägare och vi hoppas att det på sikt ska öka kattens värde i hela samhället.

Med 188 för och 105 röster emot klubbade riksdagen genom regeringens förslag om obligatorisk ID-märkning och registrering av katter. Och beslutet applåderas av många aktörer inom branschen.

– Syftet med kravet är att tydliggöra ansvaret för katt – ägare. På AniCura får vi in många omärkta och/eller oregistrerade katter vilket försvårar möjligheten att hitta och kontakta ägaren. Med detta nya krav kommer det blir lättare för katter att hitta tillbaka till sina ägare, menar man på AniCura som är en kedja av djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur.

Beskedet välkomnas även av djurskyddsorganisationen Djurskyddet Sverige som i flera år drivit på för en lagändring, bland annat med kampanjen ”Stoppa Kattastrofen”.

– Efter cirka 15 års arbete för att få igenom detta är det en fantastisk känsla att lagen nu även bryr sig om landets mest populära husdjur”, säger organisationens generalsekreterare Åsa Hagelstedt.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share