Smider vagnar för skogshästar

Morgan Andersson och sonen Jonathan är arbetskamrater i Österby smedja.

Morgan Andersson och sonen Jonathan är arbetskamrater i Österby smedja.

REJMYRE (JB)

För mer än 100 år sedan byggdes Österby smedja i Hällestad. År 1954 avled smeden Oskar Ekholm men sonen Valter hade inga ambitioner att ta över verksamheten efter sin far. Smedjan stod intakt men öde fram till 1984 då hembygdsföreningen övertog den i samband med Valters bortgång.

I över femtio år hade smedjans verksamhet stått stilla till den dag då smeden Morgan Andersson kom in i bilden.
– År 2003 hamnade jag i smedjan som var på 50 kvad – rat där hälften var grusgolv och den andra hälften trägolv; berättar Morgan och fortsätter:
– När smeden Oskar var verksam var det inte bara som smed utan han var som en sorts allkonstnär och lagade allt det som folk i bygden behövde få lagat. Utanför smedjan fanns även ett skostall där bönderna kom för att få sina hästar skodda.

Morgan Andersson behöll smedjan och alla maskiner som det var men städade ur den på sådant han inte hade någon användning för.
– Under krigstiden var det svårt att få tag på material så allt sparades. Även krokiga spikar var värdefulla och det fanns så mycket att städa bort att jag fyllde två containrar innan det var klart.

Hans produktion, som är redskap till brukshästar, är helt annorlunda än den förre smedens och Morgan berättar att det krävdes näst intill akrobatik på hög nivå för att kunna jobba på den lilla ytan.

– Trots det tillverkade jag åttio skogsvagnar som har en längd på tre meter plus skak – larna i smedjan. Alla maskiner som fanns kvar sedan förr gick att använda, borrmaskinen till exempel var från 1923 och den fungerade utmärkt, berättar han.

Trots att det kunde kännas gemytligt att hålla den gamla smedjan igång blev situationen som sådan att Morgan började se sig om efter en annan lokal och hamnade för några år sedan i Rejmyre dit han flyttade hela sin verksamhet.

– Det kändes bra eftersom det inte bara var trångt i den gamla smedjan, det var även kallt eftersom den enda uppvärmingen som fanns var en kamin. Var det en riktigt kall vinterdag tog det runt fyra timmar innan jag fick upp värmen.

Vissa arbeten gjorde han i den ouppvärmda delen av smedjan och vintertid var det bökigt då han var tvungen att klä på sig ordentligt med vinterkläder.

– Den främsta anledningen till att jag blev tvingad att flytta verksamheten till en annan lokal blev då det kom in en beställning på en turistvagn som skulle delas mellan Frankrike, Luxemburg och Belgiens regering och gå som en paradvagn. Den var väldigt stor och mätte sex meter på längden och var tre meter hög därför fick jag stå utanför smedjan och bygga den. Dessutom började det snöa och då kände jag att det inte var roligt längre. Efter lite letande bland annonser hittade jag den här lokalen i Rejmyre och flyttade in här 2010.

De vagnar som Morgan bygger är åttahjuliga terrängvagnar som ska klara hög belastning och ta sig fram över allt i skogen men även vagnar som kan användas till olika gårdssysslor.
– Våra vagnar är CEmärkta och genomgår alltid tester innan de släpps ut på marknaden. Jag har fyra egna nordsvenskar som jag använder vid testkörningar när nya modeller ritats och är färdigtillverkade.

Den åttahjuliga vagnen utvecklades under åtta år innan den blev helt klar. Varje rörelse vagnen gjorde filmades och fördes sedan över till datorn för att Morgan skulle se hur den fungerade.

– Från den ursprungliga ritningen finns det bara två delar kvar som är intakta allt annat är ändrat. Tidigare var det min pappa som ritade vagnar men med respekt för hans ålder har jag nu övertagit den sysslan, förklarar Morgan.

Österbysmedjans vagnar finns inte bara i Sverige utan förekommer i England, Skottland, USA, Finland, Italien och Luxemburg. Trots att det finns gott om beställare vill Morgan inte att det ska bli någon massproduktion utan stanna inom ramen för hantverk med hög kvalité.

– Mina kunder här i Sverige är till stor del entreprenörer som jobbar med hästar i skogsbruket. I England finns något som kallas British horse loggers som hyr ut vagnar till de som jobbar med häst i skogen.

England har problem med att markerna är vattensjuka på grund av alla vattendrag. Körs det med stora maskiner blir det fördämningar och översvämningar samt att det föreligger fara för maskinförare och maskiner. Det är lätt att det sker olyckor under arbete på vattensjuka marker.

– Att jobba med häst och vagn är perfekt för miljön och förhindrar markskador vid avverkning av skog. Visserligen kan inte hästen hävda sig i produktionssiffror vid stora skogsavverkningar men trenden att jobba med häst i det småskaliga skogsbruket ökar stadigt, menar Morgan.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share