Skydda skogen, få ersättning

Markägare kan föreslå skogar att skydda – och få ersättning

Skogsstyrelsen pressmeddelande

Nu kan markägare över hela landet på ett enkelt sätt föreslå skogsområden att skydda. Det ger markägare större möjligheter att bidra till naturvården.

– Många markägare vill bidra till naturvården och deras kännedom om sina skogar med höga naturvärden är ett värdefullt komplement för att uppnå miljömålet Levande skogar och andra nationella och internationella mål, säger Anna Helena Lindahl, biträdande avdelningschef Naturvårdsverket.

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen prioriterar vilka områden som ska skyddas formellt, i form av naturreservat, biotopskyddsområde eller naturvårdsavtal. Områden med de högsta naturvärdena skyddas i första hand.

Läs mer: http://www.naturvardsverket.se/bevara-naturvarden

Share