Skogstema på årets Trehörnadag

Programmet börjar i urskogsreservatet

Riksdagsledamöterna Magnus Oscarsson och John Widegren samtalar under ”Aktuella skogspolitiska frågor”.

TREHÖRNA (JB)

Det är dags för den årliga Trehörnadagen. Årets tema är skogen, ett ganska naturligt val för denna plats vid den vackra Trehörnasjön med skog runt omkring. Programmet startar klockan 13 med en tur i Lysings urskogsreservat. Förre skogvaktaren Bengt Landers guidar och 36 personer deltar.

Allmänningarna har en månghundraårig historia och här finns stora träd, som förklarats vara naturminnen redan år 1935. Reservatet består i dag av 20 hektar högväxta träd i grov blockterräng.

När dagen fortsätter i Lusthuset talar Göran Carlsson, styrelseledamot i Lysings häradsallmänning, mer om allmänningarnas betydelse förr och nu.

I slutet av skogsturen berättar Lars-Göran Gustavsson, jaktledare och samordnare av eftersök, om jakt och vilt i kommunen.

Varje år är det cirka 100 viltolyckor i Ödeshögs kommun. Av Nationella Viltolycksrådets statistik framgår att antalet viltolyckor i hela länet uppgår till omkring 3 500 per år.

Till samlingen i Lusthuset kommer makarna Annicki och Magnus Oscarsson från varsitt håll. Kommunalrådet Annicki kommer hemifrån, som inte är långt bort, medan riksdagsledamoten Magnus närmast kommer från en aktivitet i Valdemarsvik.

Magnus är en av tre riksdagsledamöter, som bor i Ödeshögs kommun, och därutöver finns ytterligare två ledamöter, som är uppväxta i kommunen. En av dem är dessutom talman så Ödeshögsborna är väl representerade i vår riksdag. Nästan en riksdagsledamot per tusen invånare, konstaterar Magnus.

Annicki inviger Trehörnadagen och uppmärksammar att det är 50 år sedan Ödeshög och Alvastra går samman och bildar Ödeshögs kommun. Vid denna tid är Trehörna en del av Alvastra.

Under rubriken ”Aktuella skogspolitiska frågor” samtalar Magnus och John Widegren. Båda är ledamöter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott liksom även den tredje Ödeshögsbon Betty Malmberg.

Skogen är en viktig resurs. Vi får veta att exportvärdet är 145 miljarder och att skogen i Sverige binder tre gånger våra koldioxidutsläpp. EU vill gärna peta på våra regler, säger John. Skogen hotas av stormar och bränder. Några djur ger också problem. Vildsvin kostar jordbruket en miljard, skapar trafikolyckor och förstör trädgårdar. Granbarkborren ger problem i hela skogsbruket men Lysing är ganska kalt med mycket tall. Och tall ersätts med tall.

Allmänningarnas historia börjar redan år 1349 i Magnus Ladulås’ landslag, berättar Göran. Då lagfästs de och de har sedan under århundradenas gång betytt mycket för bygden. Han visar kartor och fortsätter sedan genom historien. Han kommer så småningom till år 1932 och en lag som innebär att förvaltningen övertas av allmänningarnas styrelser, att Skogsvårdsstyrelsen fastställer planer och att äganderätten slås fast.

Lagen gör att det då blir lite ordning, konstaterar Göran.

Dagen fortsätter med kaffe med dopp i Hembygdsgården, helgmålsbön i Trehörna kyrka och grillfest i Lusthuset med tillfälle till boulespel och underhållning av Trehörna manskör. Byalaget och dess ordförande Sture Brolin har gett Trehörnaborna en fin dag, som dessutom är solig.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share