Skogsmarkspriserna 1:a halvåret 2015

Statistiken presenterades som vanligt lokalt, i år hos Tommy Andersson (till vänster), skogsägare med 900 hektar mark i Ydre. Sven Johansson, till höger, är mäklare på LRF konsult i Tranås. Bild: JOHAN OLAUSSON, Mäklare LRF konsult, Vetlanda

Statistiken presenterades som vanligt lokalt, i år hos Tommy Andersson (till vänster), skogsägare med 900 hektar mark i Ydre. Sven Johansson, till höger, är mäklare på LRF konsult i Tranås. Bild: JOHAN OLAUSSON, Mäklare LRF konsult, Vetlanda

SVERIGE (JB)

Första halvårets priser på skogsmark har presenterats av LRF konsult. I genomsnitt har priserna ökat med 3,2 procent, men regionala skillnaderna är betydande. Störst är ökningen i mellersta Sverige med 8 procent medan priset gått ned med 2 procent i norr.

Skogsmarksprisernas utveckling i Sverige som sammanställts av LRF konsult för det första halvåret 2015 har presenterats. Siffrorna visar att priset på skogsmark i södra och mellersta Sverige har fortsatt uppåt. I norr är det istället minus 2 procent. Man säger att prisskillnaden mellan norr och söder aldrig varit större.

Enligt LRF konsults statistik för 2014 så stabiliserades marknaden för skogsmark under året. De nedåtgående siffrorna hade vänt och inför 2015 väntades de stiga ytterligare något. I årsrapporten syntes dock några regionala skillnader. Vissa regioner uppvisade klart avvikande siffror jämfört med riket som helhet.

I den stora indelningen med de tre områdena norra, mellersta och södra Sverige så sjönk priserna norr. Då LRF konsult har en mer detaljerad indelning skiljer sig siffrorna åt även inom de här tre, men generellt syntes tendenserna. Man kunde höra en optimism inför 2015 med en fortsatt stabil marknad och där har man inte någon annan uppfattning nu även om norra Sverige har en negativ prisutveckling.

I ett pressmeddelande säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult:
– Skillnaden känns inte motiverad. Det torde vara en god investering att köpa skogsmark, inte minst i norra Sverige vilket är en känsla som funnits en tid.

Prisutvecklingen förklaras delvis av bättre priser för råvaran i södra och mellersta Sverige vilket bidrar till bättre markpriser. I norr ligger däremot råvarupriserna tämligen stilla.

– Man får generellt bra betalt för skogsmark i Sverige idag och marknaden fungerar väl. Den låga räntan är en stor bidragande anledning till att skogsmarkspriserna hålls på en fortsatt hög nivå.

– Ett för marknaden lägre utbud jämfört med föregående år är också en anledning. Vi upplever en större efterfrågan av stora skogsfastigheter och med reservation för regionala skillnader har kapitalstarka köpare åter fått intresse för skogsmark.

Trots allt säger man från LRF konsult att det visar på att skillnaden mellan skogsmarkspriser i norr och söder aldrig har varit så stor sedan man började samla in statistik.

Statistiken presenterades som vanligt lokalt. Söder om Hestra var det hos skogsägaren Tommy Andersson. Tillköp är generellt vanligare än nyetablering och han kan stå som ett exempel på båda. Han började sina skogsförvärv 1994 med 200 hektar och har idag genom tillköp kommit upp till 900 hektar. Att priserna ökat har han naturligtvis sett och statistiken är ingen överraskning.

Sven Johansson mäklare på LRF konsult i Tranås tillägger:

– Min bild är att vi här ligger högre än statistiken. Priserna i halvårsredovisningen är alltså inte i överkant. I södra Östergötland och Småland har vi en högre prisbild.

Text: BO BÄCKMAN

Share