Skogsbruk på slätten

Weinessons ska avverka själva och återinför äldre bruksmetod

Mats Weinesson och sonen Philip. Arbete pågår vid området Lillskogen. Den egna skogsmaskinen syns i bakgrunden.

FÅGELSTA (JB)

Med en egen skogsmaskin ska Mats Weinesson och hans son Philip kunna sköta sin skog själva. Skogen ska inte bara ge avkastning, den är också till för att trivas i.

Slättbygden vid Fågelsta är inte den första man associerar med skog, men där finns faktiskt skog och 43 hektar av den tillhör Mats Weinesson i Götala.
– Under min farfars tid plockade de ut virke som de behövde till byggnation och sådant, berättar han. Jag tror inte de sålde något. Under min fars tid i mitten av 1900- talet sågade de med handsågar.

Ett hopp framåt i tiden när Mats själv drev gården:
– Sedan började åkerarealerna öka på, både arrenden och köp. Jag hann inte med att vara ute i skogen fast jag gillar att vara ute fysiskt och jobba i skogen. När jag blev lantbrukare så gjorde vi två stora uttag ut skogen med stora kalhyggen.
– Det första gick bra, men med det andra då blev det precis sönderkört. Nej, tänkte jag, aldrig mer skogsmaskin på det här sättet. Problemet är att, vissa entreprenörer, tror det är bättre bärighet härute än det är, de kommer till oss vid fel tid.

Han planterade därefter mycket och det har växt bra.
– Vi har inte kommit ut och gallra och gjort som vi borde ha gjort. Då växte tanken att vi skulle skaffa en maskin.

De minsta maskinerna är visserligen otroligt smidiga, men för små. Valet blev en lite större.

– Med de mellanstora maskinerna får du ut mycket större skördar och har fortfarande smal spårvidd. Du behöver inte göra skogsbilvägar i skogen utan kan snirkla dig mellan träden och gör väldigt liten skada. De klarar upp till 35 – 40 centimeters stockar. 30-35 är väl optimalt som maxstorlek för sedan blir det svårt att dra dem och greppa.
– Med en sådan maskin klarar vi i princip hela skogen själva. De stora träden får vi väl fälla med motorsåg och ta första stocken, men i övrigt klarar maskinen all skog.
– Det var tredubbla priset mot den mindre så då började vi leta begagnat och fick tag i den här som är dubbla priset mot den lillalilla maskinen, men ändå så mycket mer maskin så det är den vi har börjat köra med.

Mats Weinesson har sin uppfattning om hur han vill ha sin skog och arbetar dit.
– Vi kommer att ändra om hela vårt skogsbruk, berättar han. Jag gillar inte de jättestora kalhyggena och de tunga maskinerna och framför allt inte markberedningen. Det går inte att gå i en sådan skog.

– Vi tog aldrig hit någon markberedare då när vi tog ner de där stora områdena från början, vi planterade direkt året efter. Då hann skogen komma upp så mycket att den inte blev påverkad av växtlighet runt om och hade en väldigt snabb tillväxt. Den skogen som står nu har växt väldigt bra.
– Min hela skog växer på bördig åkermark med en bonitet på nio-tio. Den växer fort och bli massaved.

Det finns många aspekter i det här med skogen. Till exempel gav stormarna Gudrun och Per en fingervisning. De tog 4,5 hektar vardera. Mats Weinesson är sin vana trogen med att vara mycket påläst och ha klara mål.

Det är bättre med blandskog som håller ihop på ett annat sätt, säger han.
– Vi kommer köra med bläderbruk som det var förr och tänka om helt. Det betyder att vi får lära om. I huvudsak går man in och tar de stora träden. Det är ett nytt sätt att tänka på än med hyggesbruk.
– Blädning är bättre för likviditeten. Bara att vi skaffat maskinen och kommer köra själva nu så betalas hela maskinen. Sedan räknar vi med att när vi lärt oss det här ordentligt och är färdiga i vår skog så ska vi börja köra ut om det finns intresse.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share