Skador efter Helga

700 000-800 000 skogskbm fälldes av Helga

Stormen Helga och den efterföljande mycket blåsiga helgen fällde mellan 700 000 och 800 000 skogskubikmeter skriver Skogsstyrlesen. Skadorna är inte så omfattande som befarat, men vissa länsdelar har drabbats betydligt hårdare än andra.

Skogsstyrelsen och skogsbruket bedömer att de mest omfattande skadorna finns i norra Skaraborg, södra delen av Sörmlands län, södra delen av Örebro län samt norra delen av Östergötlands län. Ett område mellan Vänern och Vättern runt Tiveden och Askersund har betydligt större skador än övriga delar.

– Eftersom skadorna är mycket ojämnt fördelade och den totala volymen inte är så stor, så är det inte möjligt att bryta ner skadevolymerna per län. Totalt uppskattas den fällda volymen skog till 700 000-800 000 skogskubikmeter, säger Hans Källsmyr, regional skadesamordnare, Skogsstyrelsen.

Läs mer på Skogsstyrlesen.se

Share