Ska främja jobb för nyanlända

Arbetsförmedlingen, Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet har fått i uppdrag att öka möjligheterna för nyanlända att få jobb inom de gröna näringarna. I första hand handlar det om att ge nyanlända utbildning och praktik inom dessa näringar.

Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att, i samverkan med bland andra Skogsstyrelsen och andra berörda branschrepresentanter, göra en analys av arbetskraftsbehovet inom de gröna näringarna och vilket behov av insatser som under de närmaste åren kan finnas för att tillgodose arbetskraftsbehovet.

Skogsstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen och SLU genomföra ett pilotprojekt vad avser främjande av anställningar med eller utan stöd i de gröna näringarna för nyanlända.

Pilotprojektet ska löpa under 2016 och kostnaden får högst uppgå till 6 miljoner kronor.
– Vi ser mycket positivt på uppdraget. Vi har god erfarenhet av liknande projekt och är glada över att få vara med och bidra till att nyanlända får en chans att komma in på arbetsmarknaden, säger Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen.

Share