Nya batterilager ansluts

Energitjänsteföretaget CheckWatt ansluter sex batterier runt om i landet. På bilden en installation i Nybro. Bild: NYBRO ENERGI

SVERIGE (PM)

Energitjänsteföretaget CheckWatt ansluter sex batterier som logistikfastighetsbolaget Catena låter installera i Norrköping, Malmö, Stockholm och Umeå. Batterierna har tillsammans en… effekt på 2,8 MW och förses med smart styrning för att kunna bidra till att stabilisera elnätet i Sverige.

– Ambitiösa utsläppsminsk – ningar inom bygg- och fastighetssektorn är nödvändiga och därför har vi som mål att kraftigt minska våra växthusgasutsläpp och uppnå 100 procent miljöcertifierade logistikfastigheter i vårt bestånd. Vi är glada över att ha smarta batterier på listan över åtgärder som gör våra logistikanläggningar mer hållbara, säger Johan Franzén, Affärs- och fastighetschef Catena.

Batterierna kommer att placeras i Catenas logistikfastigheter på olika platser i landet. Tre batterier installeras i Norrköping och har en effekt på 990, 360 respektive 270 kilowatt. De övriga tre placeras Malmö (270 kW), Stockholm (540 kW) och Umeå (360 kW).

Batterilagren levereras och installeras av Nordströms El och planeras att kopplas upp mot elnätet under november. Batteriet ansluts till Check- Watts virtuella kraftverk Currently och får smart styrning som gör att det alltid kommer att användas på det sätt som är mest lönsamt eller högst prioriterat.
– Med ett energilager kan företag minska sitt beroende av elnätet, samtidigt som de får mer kontroll över sin energiförbrukning och ökar självförsörjningen. Det smarta systemet från Checkwatt bidrar dessutom med extra intäkter till batteriägaren, säger Joakim Appelvik, vd Nordströms El.

När produktionen av el är större eller mindre än konsumtionen hamnar elnätet i obalans, vilket i värsta fall kan leda till strömavbrott. Svenska kraftnät ansvarar för stabiliteten i elnätet och köper in så kallade stödtjänster som balanserar elnätet och upprätthåller rätt frekvens. Batterier är väl lämpade för att stabilisera elnätet vid de mest akuta och oförutsedda bortfallen av elproduktion.

Det smarta systemet väljer automatiskt om batteriet ska leverera stödtjänster till Svenska kraftnät, användas som reservkraft, laddas när elpriset är lågt eller avlasta elnätet på andra sätt, exempelvis genom att tillföra effekt lokalt vid tider på dygnet då elnätet är högt belastat.

– Batterier med smart styrning är en väg runt kapacitetsbrist och flaskhalsar i elnätet. Det minskar behovet av dyra förstärkningar av näten samtidigt som investeringen för Catena blir mer lönsam, säger Dan-Eric Archer, vd för CheckWatt.

CheckWatts virtuella kraftverk Currently kopplar samman många batterier hos företag och privatpersoner över hela Sverige. Currently kan snabbt tillföra effekt vid plötsliga bortfall i elnätet, som exempelvis snabbstopp i ett kärnkraftverk.

Share