Samarbete stärker gemenskapen

BRUNSKOG 8 april 006

Unga bönder har nytta av varandra

BRUNSKOG

Mikael Gustavsson, 28, äger gården Djupdalen i Talken. För några år sedan tog han över jordbruket efter pappans hastiga bortgång. Verksamhetens fokus är köttdjursproduktion samt försäljning av kalvar till vidareuppfödning. Mamma Maria och grannen Jonas har blivit hans oumbärliga medarbetare och samtidigt goda arbetskamrater.

– Att kolla stängsel och plocka sten efter sådd är inget kul alls, säger Mikael ärligt. Att jobba med skogsbruket är däremot det bästa jag vet. Som ägare till Djupdalen brukar han sin egen mark samt en del sidoarrenden.

– Totalt rör det sig om cirka 220 ha åkermark, bekräftar han. Mikael äger cirka 75 dikor av tung köttras, simmental och charolais och har för närvarande cirka 15 ungkvigor för rekrytering. Även fyra avelstjurar ingår i hans djurbesättning. – Jordbrukets inriktning är köttdjursproduktion och dikalvsuppfödning med vidare försäljning av kalvar på hösten. Jonas Kervén från granngården sköter djuren med hjälp av min mamma.

Mikael tar sig gärna an andra arbetsuppgifter. Han brinner särskilt för entreprenörskapet som han bedriver med hjälp av egna jord- och skogsbruksmaskiner. – Jag har ganska många maskiner som jag använder mig av. Pressa rundbalar och sprida fastgödsel ute på gårdarna är huvudsysslor jag brukar utföra. Mikael har utbildat sig på Södra viken med skoglig inriktning som är hans favoritintresse.

BRUNSKOG 8 april 010BRUNSKOG 8 april 022

 

 

 

 

Han mer eller mindre kastades in i rollen som entreprenör när han endast var tjugotre år.
– Att Jonas och jag byter tjänster med varandra är en bra lösning som håller, menar han. Det blir alltid rätt man på rätt plats. Mikael bor inte själv i någon av gårdens byggnader utan har sitt hem i en villa lite längre bort tillsammans med sambon Martina.
– Min mamma och min syster bor kvar här. När Mikael inte arbetar umgås han gärna med familj och vänner.

För tillfället finns planer på en kortare ledighet och resa. – Målet är en öl- och whiskeymässa i Göteborg, berättar han leende. Mikael Gustavsson har numera två företag, där jordbruksdrift och entreprenörskap ingår. I sin egen maskinpark finns jordbruks- och skogsbruksmaskiner samt grävmaskiner.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Share