Rätt produkter skyddar skogen

Skyddet mot viltbetning ger vit färg, annan smak och lukt, samt även obehaglig konsistens då vissa medel har sand som beståndsdel bidrar till att hålla viltet borta.

Skyddet mot viltbetning ger vit färg, annan smak och lukt, samt även obehaglig konsistens då vissa medel har sand som beståndsdel bidrar till att hålla viltet borta.

SVERIGE (JB)

För skogsägare betyder skyddet mot angrepp av svampar, insekter och viltbetning mycket. Det finns idag bra produkter på marknaden. Bland företagen som handlar med sådant finns Interagro Skog AB, som utvecklar och tillhandahåller den sortens produkter.

Det är snart 20 år sedan Interagro Skog AB startade sin verksamhet. Sedan dess är företaget marknadsledande. Man säger på hemsidan att ambitionen är att förbli marknadsledande ”genom utveckling av nya och bättre produkter till skogsnäringen, såväl effekt- som hälso- och miljömässigt”. Sedan 2010 är företaget även medlem i FSC.

Det talas ju mycket om klimatförändringar som en faktor för ökade angrepp på skogen. Vad ser ni av sådant?
– Försäljningsmässigt märker vi inget av det. Forskare pratar om att det och det kommer att hända. Jag tror absolut att vi tveklöst går mot en varmare period. Framför allt räknar man med att det blir mer insekter och svampar. Vad som syns är en annan sak, säger Carl Magnus Walde på Interagro Skog.

Han tror det märks och syns mer norrut. Till exempel har snytbaggen i Norrland ökat. I alla fall ser det ut så.
– För 20 år sedan behandlade man inte, men medvetandegraden har ökat. Kanske var det lika mycket innan.
Om så skulle vara påminner det om liknande fenomen i samhället.
– Ökningen av något är mest ett uttryck för en ökad medvetandegrad och därmed ökad rapporteringsbenägenhet, säger Carl Magnus Walde och fortsätter, granbarkborre kommer mest som cykliska angrepp. Ofta sker det på grund av att något händer till exempel en storm och torrsommar. Alla stressfaktorer gör det svårare för naturen.

Viltbetning är ett ständigt aktuellt ämne. Det som används är inte klassiska bekämpningsmedel utan det som kallas viltskydd eller viltrepellenter. De är som det låter ett skydd för plantan. Vit färg, lukt, smak och även obehaglig konsistens då vissa medel har sand som beståndsdel bidrar till att hålla viltet borta.

– Det som händer när man behandlar en planta är att man gör den mindre begärlig för viltet, den hamnar alltså några platser nedåt på födopreferenslistan. Flera av djurens sinnen påverkas.

I södra Sverige är det mer eller mindre omöjligt att odla tall utan att skydda plantorna.
– De första två åren är det mest rådjur som betar tall och sedan kommer älgen. Man kan alltså inte skylla allt på älgen, vidhåller Carl Magnus Walde.

Utvecklar ni de här medlen själva och i så fall var?
– Det är problematiskt med att utveckla produkter själv för det är väldigt dyrt. Har man ett litet företag har man inte råd att utveckla. Istället har vi kollat på världsmarknaden och plockat hit de bästa produkterna. Givetvis har vi samarbete med andra som plantskolor, skogsägare med flera så vi ser att det här är något att ha.
– Vi jobbar i hela landet och lite utomlands. Försäljningen är helt koncentrerad till Sverige. Vi säljer via återförsäljare, en typ av grossistföretag. Alltså säljer vi inte direkt till enskilda skogsägare.

På företagets hemsida finns bland annat en artikel om rotröta där Jan Stenlid, professor vid SLU, berättar. Artikeln borde vara av högsta intresse för varje skogsägare. Där berättas bland annat att idag är var femte stam angripen och att siffran ökar, mest genom infektioner när skogen gallras. Det här en viktig del för att bevara skogens värde.

Text: BO BÄCKMAN

Share