Rådgivning inför försäljning eller köp

Anders Fälth i Borensberg vet hur det går till i affärer

Emil Walfridsson, till vänster, och Anders Fälth diskuterar hur det går att skörda.

BORENSBERg

Sedan 2013 driver Anders Fälth ett företag i skogsbranschen, Fälth Öst skog AB. Det hela började när Anders var i gymnasieålder och gick Jakt- och viltvårdsgymnasium i Ryssby.

Ryssby ligger mellan Ljungby och Alvesta. I undervisningen ingick även en skogskurs och intresset för skogen var väckt. Efter skolan arbetade han inom olika områden i skogen. Han har röjt, huggit och kört maskin. Numer är det mest rådgivning och virkeshandel han sysslar med. Området där Anders rör sig i är i huvudsak Östergötland och Södermanland, men han jobbar även i Kalmar, Närke och Västergötlands län. Det är mest privata kunder och några stiftelser som anlitar Anders för rådgivning inför försäljning eller köp, skogsbruksplaner, certifiering eller avverkning.

Anders åker ut till kunden och kommer överens om vilka åtgärder som behövs. Vid en avverkning kan de också enas om hur det ska huggas, skotas, återplanteras och vilka träd skogsägaren vill ha kvar. Anders tar också hänsyn till gamla vägar, odlingsrösen och andra kulturminnen i naturen. Han är certifierad enligt PEFC och FSC. Efter denna första kontakt sköter Anders om allt. Kunden behöver inte oroa sig för något.

Nu kör inte Anders skogsmaskinerna själv utan anlitar underentrepenörer. Han ser till att två till tre skördarlag har arbete under året. En av underentrepenörerna Anders anlitar kör ut virket med häst och vagn! Det kan vara ur ett naturvårdsområde, ett villa- eller sommarstugeområde eller där kunden inte vill ha maskinavverkning. När Anders fått uppdraget gör han en karta över området. Markerar ut vad skördaren ska ta speciell hänsyn till, vilka vägar han ska åka på, etc. Han snitslar även ut speciella träd, körvägar och var gränser går. Denna karta har också föraren i skördaren och skotaren, så att allt ska bli så bra som möjligt för skogsägaren. Mycket av det timmer som blir ur skogen säljer Anders till Hjortqvarns timber och sågverk i Småland. Massaveden går till massavedsindustrin och ris och grot till stora energiförbrukare och värmeverk. Han anlitar också lokala lastbilsåkerier för utförsel från skogen till industrin eller värmeverk.

Undertecknad fick följa med på en slutavverkning i närheten av Vingåker. Där stod stora fina granar med riktigt grova stammar, många av träden var ca 100 år gamla. Området hade skötts noga och Anders visade på en stubbe, hur man kan se de olika gallringarna som gjorts tidigare. Årsringarna blir glesare efter varje åtgärd, då trädet får mera utrymme och näring att växa, då de andra träden runt om tagits bort.

Emil Walfridsson från Vingåker satt i skördaren och med vana händer fälldes träd efter träd. Han kör för HBIM skog. Skördaren var en Ecologg 580D. Emil var imponerad av trädens fina kvalitet och storlek. Bara några enstaka träd var angripna av granbarkborrar. Tyvärr har efter denna torra sommar granbarkborren fått ett riktigt gynnsamt år. Anders berättade att ett friskt träd som blir angripet av granbarkborrar kan dö på bara några månader. Först glesnar barren ut och blir lite gulare, trädet ser ”hängigt” ut. Toppen kan ändå vara grön och fin. Så släpper barken och utan bark får trädet ingen näring. Därför är det viktigt att gå ofta i sin skog och hålla koll på träden. Märker man att något är på gång, så gäller det att handla snabbt. Det kan göra att stora ekonomiska värden försvinner om trädet är barkborreangripet. Det märktes att Anders tycker om att vara i skog och mark och att han tar stort ansvar för att både säljare och köpare av skog och/eller skogsprodukter ska bli nöjda.

Text och bild: EVA CARLSSON

Share