Peter Borring gästade Centerkrets

Centerkretsens årsmöte var den här gången förlagt till Åsbo skola.

Centerkretsens årsmöte var den här gången förlagt till Åsbo skola.

BOXHOLM (JB)

LRF Östergötlands ordförande, Peter Borring, gästade Centerkretsens årsmöte i Boxholm nyligen. Mötet den här gången var förlagt till Åsbo skola. Marcus Berminge, lärare på skolan, visade runt deltagarna i den för dagen tomma skolan.

– Vi brukar förlägga årsmötet till olika platser i kommunen, berättade Therese Leufvén, en av Centerkretsens ledamöter i Boxholm. Det är trevligt att besöka nya platser och vi ser idag hur uppskattat det är, rundvandringen i skolan tog betydligt längre tid än vi hade trott, tillägger hon och skrattar.

Innan årsmötet inleddes höll Peter Borring, ordförande i LRF Östergötland, ett mycket uppskattat och engagerat anförande.
– Det är alltid roligt att komma ut och besöka olika platser i länet, sade Peter inledningsvis. Det är kul och intressant att se den här välskötta skolan och man förstår att det är lugnare för barn att gå i en skola som den här än i en stor bullrig skola i tätorten. Miljön här är fantastiskt fin.

Därefter fördjupade sig Peter i några frågor som just nu står högt upp på LRF:s agenda.
– En för oss viktig fråga, som också är högpolitik, är diskussionen om ingångslöner där LRF driver en motion. Det gäller de som har lite utbildning och står utanför arbetsmarknaden. Vi tycker att det är bättre att kunna få ett arbete med lägre lön än att leva på bidrag. Men vi får passa oss hur vi uttrycker oss. Just nu kommer volymer av människor till Sverige som vi aldrig tidigare har upplevt. Om detta ska bli kaos eller klok påfyllnad är helt avgörande på hur vi kan sysselsätta människor. Jag är bekymrad över synsättet i Sverige där det finns de som tycker att det är bättre att gå arbetslös än att arbeta med en lägre lön. Den här frågar ställer krav på alla instanser och organisationer och vi måste vända ut och in på allt. Det kanske också är precis vad vi behöver och jag ser mycket möjligheter.

Peter berättar vidare att LRF har fått tre miljoner kronor till en förstudie. I förstudien ska man undersöka möjligheter till praktik, arbete, boende med mera för flyktingar. Vad behöver lantbrukarna för arbetskraft? Vad finns det för hus på landet som inte används? Vilka hus har plats för fler än de som bor där? Finns det mindre hus på gårdarna som inte används? Här finns många stenar att vända på, menar Peter.

En annan stor fråga som Peter tog upp var energifrågan.
– Det bekymrar mig hur de som brinner för att fasa ut det fossila diskuterar. Det är en jätteutmaning för samhället och jag saknar en nyanserad debatt om hur detta ska ske utan att försämra konkurrenskraften. Man hamnar alltför lätt i för eller emot kärnkraft.

Frågan om maten och miljön var nästa stora fråga. Peter menar att livsmedelsexporten står för mer pengar än vad Sverige levererar bilar och lastbilar för.

– Men vi sparar inget i ladorna. Om Sverige skulle stå inför en större kris så skulle maten ta slut inom några få dagar. Vad är det som säger att inte maten kan bli lika viktig som skogen? Det finns regelverk och synsätt som oroar, menar han.

– Och att korna plötsligt skulle vara den stora miljöboven är både onyanserat och felaktigt, fortsätter Peter.
Det korna släpper ifrån sig i form av miljögifter är försumbart jämfört med mycket annat, anser han.

– Jag kan hålla med om att vi kan dra ner på köttätandet i Sverige men att alla plötsligt skulle bli veganer är en orimlig tanke. Jag skulle tro att 90 procent av det svenska folket håller med mig om det. Dessutom krävs det djur i landskapet för att vi ska kunna odla grönsaker. Vi ska naturligtvis odla ekologiskt där det går för att förse marknaden som vill ha det. Politikerna måste också vara tydliga och ta ansvar när det gäller kommunal upphandling och inte minst uppföljning.
– I Boxholm kan vi i alla fall glädjas åt att det nyligen anställts en kostchef, insköt Therese Leufvén.

Nästa stora fråga var strandskyddet och här menade Peter att Östergötland har ett generellt sett bra synsätt. Men han påpekade att det på sina håll skulle behövas tryckas in lite bondförnuft i diskussionerna.

Magnus Johansson från gården Bleckenstad är kommungruppsordförande i LRF och närvarande vid mötet. Peter vände sig till honom och övriga deltagare och betonade hur ruggigt viktiga de är.

– Människor kan påverka underifrån. Många partier utgår från en storstadssyn i sina åsikter. Man får en känsla av att en del politiker tycks tro att bönderna förgiftar markerna och skövlar skogen. Vad Sverige behöver är flera människor som tar ansvar långsiktigt. Individens frihet, utveckling och ansvar ska vi värna om.
Peter underströk än en gång hur viktiga kommunala politiker är, vilket också ledde till en diskussion om hur man fångar mikroengagemanget.

– Sverige är uppbyggt av föreningar och hur ska vi få de yngre att engagera sig, frågade Peter avslutningsvis.

Till att börja med enades de församlade Centerpolitikerna om att bjuda in Peter till ett möte i kommunfullmäktige i Boxholm. De menade att det kunde vara bra för fortsatta diskussioner kring dessa viktiga ämnen.

Efter gott fika och Peters intressanta föreläsning vidtog de sedvanliga årsmötes-förhandlingarna. Mötet bestämde att omvälja Gunnar Malgeryd till ordförande och tillika även omval av Siv Friedmann-Björk och Therese Leufvén. Ian Jamieson och Staffan Leufvén kvarstår som ledamöter. Dessutom beslöt man att antalet ledamöter minskas från sju till fem.

Som nya revisorer valdes Solveig Agnevik och Inger Samuelsson och till ny revisorssuppleant valdes Anders Gustavsson Mötet avslutades med att de närvarande hedrade minnet av den hastigt bortgångna medlemmen Inger Gustafsson.

Text och bild: GEN LARSSON

Share