Patentsöker Sveriges smartaste sågverk

Digitalisering gör det möjligt att förbättra lönsamheten kraftigt i Moelvens största sågverk. Moelven Valåsen AB blir Sveriges smartaste i sitt slag.

För verksamheten i Karlskoga har digitaliseringen och införandet av TräIoT – eller ”Det Smarta Digitala Sågverket” som projektet kallas – gjort så att operatörer blir observanta på kritiska data vid varje givet tillfälle. Man har tagit i bruk teknik för så kallat ”industriell IoT” – och resultatet förväntas leda till färre oplanerade driftstopp, högre kvalitet och minskad energianvändning.

Teknisk direktör Peter Rockedahl i Moelven Industrier AB säger att det patentsöks ett system för sortering av driftsdata som bidrar till synkronisering av olika maskinstyringssystem. – Dessutom söks det patent för ett system för bildbehandling kombinerat med aktuella driftsdata. Arbetsnamnet på de två patentsökningarna är DeltaTime och AugLog. Peter Rockedahl säger att detta i praktiken betyder större möjligheter för operatörerna att styra och korrigera sågningen av timmerstockarna.

– Våra resultat och det faktum att vi nu kan söka patent, understryker att projektgruppen har skapt en kreativ arbetsmiljö. Det är inte vardagsmat att kunna söka patent i två samtidiga projekt, säger Rockedahl. Projektet “Det digitala sågverket” påbörjades i januari 2017.

Syftet var att man med hjälp av att digitalisera och anpassa verk samheten till industri 4.0-te knologi skulle samla in och analysera viktiga data för att kunna optimera hela produktions-processen, från stock till planka, och samtidigt minska energi – förbrukningen.

– Vi ville se hur långt det var möjligt att effektivisera ett sågverk, samtidigt som man håller nere energiförbruknin – gen och får ut så mycket värde som möjligt ur varje timmer stock, berättar Rockedahl. Rockedahl som har deltagit i projektet från början berättar att det redan tidigare fanns en mängd information som sam lades in om produktionsflödet.

Problemet var att dessa data fanns på omkring 20 olika platser utan att vara samman kopplade med varandra. – Det har funnits egna administrativa system som har gjort det möjligt att samla in och analysera informationen, men då först i efterhand och inte i realtid, säger han. IT-direktör Even Rognan Lutnäs i Moelven Industrier ASA säger att en av utmaningarna är att samla alla viktiga energi-data till en gemensam databas.

Moelven installerade därför mjukvaran Wonderware från Schneider Electric där en Historian-databas samlar ihop samtliga energidata och gör dem tillgängliga för fortsatta analyser. Just energidata har värt att viktig fokus i Moelvens arbete för att bli ännu bättre inom energiekonomi, med ambitiösa hållbarhetsmål i koncernens strategi.

– Moelven använder också en lösning för att samla ihop all datatrafik på ett enhetligt sätt för att undgå korsvisa kopplingar. Det handlar om att få de olika systemen att kommunicera med varandra för att fullt ut kunna nyttja data från varje enskild del av såglinjen.

Moelven samlar data från alla informationskällorna genom denna middleware-lösningen till ett BigData-lager där datan är tillgänglig för avancerade analyser, och maskinlärningsalgoritmer som kan arbeta igenom stora datamängder. På så sätt kan data från hela anläggningen visualiseras och tydliggöras på det sätt man själv önskar, säger Lutnäs.

Share