Ny programperiod

Leader Folkungalands lokala aktionsgrupp, LAG, som också utgör Leaderområdets styrelse.

Leader Folkungalands lokala aktionsgrupp, LAG, som också utgör Leaderområdets styrelse.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Den nya programperioden för projekt med Leaderstöd är igång. Leaderområdet Folkungaland har genomgått en förnyelse och utökning. De närmaste veckorna kommer man därifrån att ge informationsträffar i de nu sju ingående kommunerna.

Efter ett par års fördröjning och otålig väntan har landsbygdsprogrammet börjat komma igång. Med det har även verksamheten inom Leader eller lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden, som det numera heter, återtagits runt om i landet. Redan från den 28 januari har det varit möjligt att ansöka om Leaderstöd via Jordbruksverkets nya e-tjänst.

Till den nya programperioden, som pågår till 2020, har det skett en ombildning av Leaderområdena. Nu finns något färre än tidigare, 48 stycken, vilka täcker en stor del av Sverige. I Folkungalands ingår nu ett större geografiskt område med sju kommuner. Det är Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena, Åtvidaberg och den västra delen av Norrköping.

Folkungaland är det som tidigare hette Leader Folkungaland. Man har inför den nya perioden bytt namn till kort och gott Folkungaland. Samtidigt med namnbytet och den nya områdesbildningen har det även kommit en ny logotyp. Kansliet finns som tidigare inrymt i Vreta Kluster.

Bland nyheterna inför den nya programperioden har dessutom en ny användarvänlig hemsida utvecklats. Den har flera funktioner och flikar som specifikt underlättar både inför och under ett projekt. På den nya hemsidan finns även möjligheter att följa pågående projekt. Naturligtvis finns dessutom information om både Leader och Folkungaland.

Det är mycket nytt, men ändå välbekant. Jeanette Uner är fortfarande verksamhetsledare och Ulf Gustafsson är ordförande i LAG, Local Action Group, som är ett Leaderområdes styrelse.

Den har inför nya perioden fått några nya medlemmar medan andra slutat. LAG är sammansatt av representanter från tre sektorer: kommunal, privat och ideell. Styrelsen besitter alltså en stor bredd av både erfarenhet och kompetens i lokala frågor. Det är LAG som behandlar projektansökningarna och skickar dem vidare till Jordbruksverket som fastställer LAG:s beslut.

Projektstöd kan som tidigare sökas av de flesta. I korthet ska lokala idéer som fyller lokala behov tas tillvara. Man har benämnt det som ett underifrånperspektiv där ingen uppifrån ansett vad som behövs och det är det här som till stor del finns bakom framgångarna.

Inom Leader kommer initiativen från människorna som lever i den aktuella bygden. Organisationer, föreningar, företag, nätverk, kommuner med flera kan söka. Från Folkungalands håll påminner man samtidigt om att stödet ska gynna fler än den som söker.

Folkungaland har börjat ge informationsträffar i sina sju ingående kommuner. Träffarna vänder sig i förta hand till de som har en idé och vill starta ett projekt. Det ges en matnyttig genomgång som innefattar det väsentliga från Leadermetoden till hur man ansöker online. De här träffarna har som syftet att öka deltagarnas möjlighet att få en beviljad ansökan.

Våren med en ny programperiod och en väl föreberedd organisation i Folkungaland. Landsbygden har sannolikt mycket värdefullt att vänta.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share