Ny produktionsan-läggning invigd

Stolt dag för Lantmännen

Lantmännen Biorefineries nya produktionsanläggning på Händelö i Norrköping är nu klar. Bild: FILIP LUNDAHL

NORRKÖPING (JB)

När Lantmännen Biorefineries nya produktionsanläggning för utvinning av veteprotein invigdes fanns stolthet och framtidstro i luften.

Lantmännen Biorefineries nya produktionsanläggning för utvinning av veteprotein, gluten, på Händelö i Norrköping är nu klar. Den invigdes under en ceremoni där företrädare för branschen, kommun och regering höll tal. På plats fanns även landshövding Carl Fredrik Graf med flera.

I presentationen av den nya anläggningen framhölls att den bidrar till robustheten i svensk livsmedelsproduktion. Vidare ska den tillgodose en ökande efterfråga. Man har också rekryterat många nya medarbetare, ett 30-tal.

Konferencier för invigningen var HR-chefen Tobias Hermansson som inledningsvis nämnde just detta med rekryteringen. Det räcker inte bara med det som kommer från åkermarken, det krävs också kompetens, sa han.
– I Norrköping har vi lyckats väl och hittat mycket kompetent personal.

Dagens talare lyfte många frågor. De påminde om utmaningar för branschen och landet, lösningar man arbetar efter och framför allt de möjligheter som finns framöver. Hållbarhet i olika avseenden, livsmedelssäkerhet, självförsörjning med mera var ämnen som återkom hos talarna. Stoltheten och glädjen över den här nya anläggningen, det svenska lantbruket och framtidstron var genomgående tämligen uppenbar.

Några ord från talen:
Lars-Gunnar Edh, chef för Lantmännens division Energi, var först ut:
– Idag är en stor dag för Lantmännen, för bioraffinaderiet i Norrköping, men även en stor dag för regionen, kommunen, svensk livsmedelsförsörjning och också för svensk självförsörjandegrad.
– Jag är väldigt stolt och glad för att stå här.

Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl:
– Jag har ju kanske det äldsta och viktigaste jobbet i hela världen. Det är ju att vara lantbrukare.
– Får jag dessutom äran att vara ordförande i Lantmännen för 18 000 av världens viktigaste människor, då känner jag mig stolt.

Kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl återknöt till arbetsmarknaden:

– På ett decennium har vi lyckats öka antalet nya arbetstillfällen med nästan 10 000 i Norrköping. Mängden arbetsplatser har ökat med 1 700 stycken under samma tid. Det tycker jag vi ska vara stolta över.

Björn Hellman vd på Livsmedelsföretagen gav bild ”från andra sidan tallriken”:
– Vi sysselsätter 55 tusen personer, vi omsätter över 200 miljarder och exporter för över 80 miljarder.
– En stor fördel är matsäkerhet. Vi tar den för given. Hur ofta blir man sjuk i Sverige när man handlar i en ICA-butik eller i Coop? Ytterst ytterst sällan.

Landsbygdsminister Peter Kullgren uppehöll sig mycket vid Livsmedelsstrategin 2.0 som han tror mycket på:
– Jag vill att livsmedelsstrategi 2.0 ska se den enskilda företagaren, skapa förutsättningar för företag och livsmedelskedjan att växa. Jag vill att myndigheters bemötande ska vara centrerat till att hjälpa företag att uppfylla alla de krav och regler som styr deras verksamhet att onödig byråkrati och regelkrångel ska bort.

– Jag måste säga att ni (Lantmännen) är ett föredöme när det kommer till miljö- och klimatmässig hållbarhet.

Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef:
– Vi vill fortsätta med det här på ett hållbart sätt. Vi har tagit fram ett koncept för hållbar odling. Jag vågar påstå att vi har världens bästa lantbruk i industriell skala.
– Vad som krävs när man odlar enligt det här konceptet är att alla maskiner på gården och torken ska gå på biodrivmedel, inte fossila bränslen. Dessutom så har vi precisionsodling för att minimera gödslet i odlingen. Vi har blommande kantzoner runt fälten för att stimulera pollinerare som kommer dit. Så har vi också lagt till lärkrutor.

– När vi skördar 2024 så kommer Lantmännen ha det första fossilfritt odlade spannmålet i världen i industriell skala. Vi leder utvecklingen.

Något band klipptes inte. Man ansåg att det fanns ett mer lämpligt sätt att inviga: att ta en ceremoniell första tugga av det livsmedel som produceras här.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share