Nu växer Alvastra kungsgård

Bojne Andersson och Thomas Orrenius utanför det nya kostallet Det nya kostallet som ska rymma 160 djur. i Alvastra

Bojne Andersson och Thomas Orrenius utanför det nya kostallet i Alvastra

ALVASTRA (JB)

Djuren är fortfarande på betet på Omberg men i oktober flyttar de in i ett helt nytt kostall i Alvastra, berättar Thomas Orrenius. Han och hans hustru Åsa Wallén- Orrenius arrenderar av Statens fastighetsverk och gården, som drivs ekologiskt, ska öka sin köttproduktion. Ydre- Grinden är totalentreprenör för det nya stallet.

Alvastra kungsgård bildades år 1527 sedan klostrets ägor tagits i beslag av Gustav Vasa. Den vackra huvudbyggnaden är tidstypiskt byggd i jugend och nationalromantik med slätputsad fasad och brutet tak med takkupor. Det äldre stallet och ladugården uppfördes i slutet av 1800-talet och har detaljer av kalksten.

Kostallet är det andra nya huset sedan Thomas och Åsa övertog arrendet 2007. Det första, ett hönsstall för 18 000 höns, kom 2011. Året efter byggde de om den gamla ladugården. Orden förändras. Det gamla är en ladugård, nu byggs ett stall. I båda bor kor.

När det nya kostallet ska byggas gäller det att få även det att smälta in i den äldre miljön. Jordbrukaren träffar Thomas tillsammans med Bojne Andersson, den säljare hos Ydre-Grinden, som har kontakterna med både Fastighetsverket och paret Orrenius när det gäller bygget.

Första spadtaget togs i augusti 2014 på en plats, som har ansetts vara bra långt före våra dagar. Så bra att arkeologerna hittar för mycket där. I april 2015 sätts stommen till det nya stallet. På en annan plats, och vänt. Det blir faktiskt bättre, konstaterar Thomas.

Statens fastighetsverk står för själva skalet, det vill säga huset och Ydre-Grinden vinner den upphandlingen och får ansvaret för husets uppförande. Thomas köper inredningen och även den står Ydre-Grinden för men gården har monterat den själva. Nu finns ett förräntningsavtal mellan gård och Fastighetsverk, Thomas hyr det nya stallet.

Bojne har levt med lantbruk i hela sitt liv och är i dag fritidsbonde. Han har arbetat hos Ydre-Grinden i snart tio år. I det jobbet är det en klar fördel att ha jordbrukserfarenhet och kunskap. Företaget arbetar bara med lantbruk och ligger i Rydsnäs i Ydre kommun.

– Det nya stallet i Alvastra är ett stort bygge för att vara för köttdjur, säger Bojne.
Ydre-Grinden kan erbjuda allt, företaget började med inredning vid starten i mitten av 1940-talet och har sedan utökat med hus. Det nya stallet har plats för 100 kor och 60 ungdjur.

– Det räcker ett tag, säger Thomas. I dag har gården 80 kor. Nu kan vi samla alla djur till Alvastra på vintern.
I gamla ladugården håller cirka 75 slaktdjur till.
– Köttet är inte svårt att bli av med, konstaterar Thomas.

För kunden finns det att köpa hos Ica i Ödeshög och i Östenssons butiker. Dessutom säljer gården kalvkött till sin granne Ombergs Turisthotell.
– Namnet Alvastra drar. Jätteroligt att folk vill ha vårt kött. Många vill veta var maten kommer ifrån och att djuren har haft det bra och vill därför ha lokalproducerat Kravkött, säger Thomas.

I det nya stallet finns en visningsläktare. Alvastra får många studiebesök och då är det bra om besökarna kan se djuren utan att behöva gå ibland dem. Dessutom kan Thomas kolla läget på kvällen, se om någon kalvar. Det är kyrkkänsla här inne.

Huset har självdrag, vilket betyder tyst ventilation. Stallets tak är av fibercement vilket gör att regn inte smattrar och att det inte blir kondens på taket. Det ligger svarta mattor gjorda av återvunna bildäck på golvet för korna i stället för halm. De håller länge och är dessutom mjukare att ligga på för djuren och bättre när man ska ta hand om gödseln, som används i kretsloppet. Det finns en gödselbassäng på baksidan.

De nya kalvarna får halm att ligga på. I de åtta kalvgömmorna kan de vara i lugn och ro. Ingången är för liten för korna att ta sig in.
– Kalvarna går dit av ren instinkt, säger Bojne och visar en bild i sin telefon från en kalvgömma hemma på hans gård i Aneby.

Reglerna säger att varje kalv ska ha minst 0,9 kvadratmeter golv. Det är gott om plats i Alvastras gömmor.

Thomas och Bojne konstaterar att i den aktuella diskussionen om svenska mjölkbönder talar man inte om att nerläggningen även drabbar köttproduktionen. Med färre mjölkkor blir det färre kalvar till köttdjur.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share