Nedåtgående trend

Thomas Lifberg har tydligt märkt den nedåtgående trenden med att lantbrukarna köper färre stora lantbruksmaskiner.

Thomas Lifberg har tydligt märkt den nedåtgående trenden med att lantbrukarna köper färre stora lantbruksmaskiner.

NORRKÖPING (JB)

I december får lantbrukarna in de sista likviderna för året och resultatet visar då om det finns resurser för nyinvesteringar i lantbruksmaskiner. På traktorsidan toppar Frankrike, följt av Tyskland, marknaden av mest sålda traktorer på ett år.

Thomas Lifberg är maskinsäljare på Lantmännen maskin i Norrköping och har sålt lantbruksmaskiner i nästan trettio år och han märker en stor skillnad på försäljningen från förr och nu.

– Jämför vi oss med Frankrike säljs det där 28 625 traktorer medan försäljningen i Sverige ligger på 2 600 nya traktorer på ett år så vi är inte så stora på marknaden. Under fem år har försäljningen på nya traktorer sjunkit från 4 000 till 2 600, berättar Thomas.

Tyvärr försvinner det allt fler lantbrukare och det är mjölkproducenterna och de som enbart odlar vall som har det tuffast.

– Spannmålssidan har varit bra fram till nu när spannmålet ska säljas eftersom det är dåliga priser. Det är dock spannmålsmaskiner som vi säljer mest av, säger Thomas.

Att lantbrukarna skulle köra sina traktorer så länge det går och själva ombesörjer reperationer är inte något Thomas märkt av.
– Vi har ett bra serviceavtal och de som kör mycket byter traktorer relativt ofta. Det går inte heller att komma ifrån att säljs det mycket traktorer ett år blir det ganska mättat efteråt. Som branschen är nu är det ganska så rörigt. New Holland och Case har två olika organisationer trots att det är samma företag men får inte säljas på samma ställe utan ska ha olika försäljningsställen. Det kommer att innebära en hel del turbulens eftersom det kommer att starta fler aktörer inom lantbruksmaskiner men färre lantbrukare.

Personligen tror Thomas att de ligger rätt i tiden med fokus på service och att kunna vara lantbrukarna behjälpliga med snabba ingripanden och ett stort reservdelslager.
– Relationen med våra kunder samt servicetillgängligheten är oerhört viktig speciellet under de hektiska perioderna om något går sönder. Också utbildning vid köp av nya maskiner är viktigt eftersom mycket idag är datoriserat och det ständigt kommer ut nya moderniteter på marknaden.

Elektroniska hjälpmedel i traktorer är inte bara bekvämt utan gör arbetet lättare, snabbare och mer effektivt inte mist med tanke på bränsleförbrukningen men ger också en exakt spridning vid gödsling, ogräsbekämpning och sådd.

Även ekologisk odling ligger i tiden och Thomas har märkt att försäljningen av jordbearbetningsredskap ökat något.
– Den ekologiska odlingen går dock lite i vågor, vissa större jordbruk har slutat med ekologisk odling och övergått till konventionellt. De ekologiska mjölkproducenterna har fortfarande bra flyt i sin produktion eftersom de får mer betalt för mjölken. Då det går åt mer mark vid ekologisk mjölkproduktion blir det mer jordbearbetning och maskiner måste bytas ut.

Plogen har dessutom kommit tillbaka på marknaden och försäljningen ökar. Efter tröskning har det varit mycket grund bearbetning med tallriksredskap men det har visat sig att det blivit en del konsekvenser som vattenskador i marken och sjukdomar i spannmålen.

– Jag tror att lantbrukaren aldrig kommer ifrån plogen i jordbearbetningen. I Västmanland förekommer det mycket grund bearbetning där jordarna är lättare än här i våra trakter där det finns styva lerjordrar. Varje år säljer jag omkring tio växelplogar från fyra till sju skär, berättar Thomas.

Sedan lagstiftningen 2005 som kräver en minsking av skadliga NOx-utsläpp från dieselfordon är numera de flesta nya lantbruksfordon utrustade med en extra tank för medlet AdBlue som omvandlar NOx till ofarligt kväve och ånga.

– Vi säljer mycket av medlet och jag anser att lantbrukarna idag är mycket miljömedvetna, säger Thomas.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share