Naturreservaten är öppna

Vandring i Fågelmossens naturreservat bjuder på naturupplevelser

Gläntan vid parkeringen med kolarkoja, vindskydd, grillplats och informationstavlor.

MOTALA (JB)

Så här i coronatider är inget sig likt. Många evenemang har fått ställas in och man vet inte när detta corona – elände slutar. Vad kan man då göra när man ska hålla avstånd till sina medmänniskor och ändå vilja uppleva eller göra något? Ett förslag är att ta sig till Fågelmossens naturreservat med infart på vägen mellan Degerön och Hättorp, väg 1096, i norra delen av Motala kommun.

Tydliga skyltar visar vägen. Gläntan man kommer till har en fin kolarkoja med eldstad där man kan övernatta. Likaså finns ett vindskydd med grillmöjligheter.

Det är Länsstyrelsen som sköter om platsen och enligt förvaltare Staffan Carlsson kommer man att renovera grillplatsen. Trä ruttnar som bekant med åren. Dock är vindskyddet tätt och väl tilltaget för att flera personer kan sova över där. Något dass finns inte, här gäller ”kissa i busken”. Vid parkeringsplatsen utgår vandringsleder. Man kan följa dem på en bra karta över naturreservaten. Kartan finns i en låda vid en stor informationstavla. Vandringslederna går genom flera naturreservat, förutom Fågelmossen går den genom Hästtumla tallskog, Bromossens naturreservat och Stora Boda naturreservat. En orange färgmarkering runt trädstammarna visar vägen och det kvittar åt vilket håll man än går, så syns markeringen bra ändå.

Lederna går genom skogar, mossar, kärr och berg. Här gäller det att ha bra stövlar på fötterna. Det är ingen vandring som passar handikappade, utan man får kliva över trädstammar, stenar och gå i smala passager. På vissa ställen där det är riktigt blött har man lagt ut smala spänger. Sammanlagt kan man gå cirka 1,2 mil vandringsled. Man kan gå tillbaka på flera ställen, via de små vägar som finns vid reservaten, om man tycker det blir för långt. Om man har lust och orkar kan man gå lederna ner till södra delen av Stora Bodareservatet. Alldeles vid vägen som går till Karlsby, finns ett rejält bord att äta sin matsäck vid. Därefter kan man gå en annan väg tillbaka och får på så sätt nya upplevelser. Reservaten bjuder inte på vida vyer som vid Hålebergets naturreservat norr om Motala eller på Kärnskogmossens enorma mosse, men har sin egen charm ändå.

Reservatet bildades för mer än 20 år sedan, är 144 hektar stort och har en omväxlande natur. På många ställen växer rikligt med blåbärsoch lingonris. I gläntorna svävar fjärilar kring som små juveler. Man hör inga andra ljud än fågelsång och skogens sus. Olika hänglavar som liknar skägg, hänger från träden. Det är ett bevis på frisk luft. Reservaten ligger långt från bebyggelse, så den som vill uppleva tystnad, har här ett riktigt ”smultronställe”. På vårarna kan man höra sparv-, katt- och pärlugglors ljud. Likaså är här fina marker för orre och tjäder. Det ligger trädstammar här och var och ibland över stigarna. En del har blåst omkull andra har sågats ner och lämnats kvar. Varför har man gjort så?

– Död ved, främst då tallved, finns det relativt lite av i skogen, berättade Staffan Carlsson via telefon. Olika insekter behöver denna döda ved. Till exempel raggbock som det finns få av, och är rödlistad som sårbar (VU). Den är beroende av grova solbelysta döda tallstammar. Trädstammarna nyttjas sedan flitigt av en myriad av insekter, svampar, lavar och mossor. På en del ställen har vi ringbarkat träden för att de ska dö långsamt, vilket gynnar andra grupper av djur, växter och svampar. Det ser lite skräpigt ut först, men bristen på död ved i våra skogar är en stor huvudorsak till varför många djur och växter blir sällsynta. I en riktig urskog är var femte träd dött, avslutade Staffan.

Varför inte ta en dag med familjen, ta med sig matsäck och stövlar och undersöka vad som finns vid Fågelmossens naturreservat? Se alla detaljer som finns i en stor skog. Uppleva dofter och ljud eller bara vara.

Text och bild: EVA CARLSSON

Share