Nääs vilt och kött fördubblar

Blir Ydres första vilthanteringsanläggning

Elin Johansson, Nääs vilt och kött, har tagit emot rådjur och älg sedan 2011, nu fördubblas mottagningskapaciteten och man blir Ydres första vilthanteringsanläggning.

YDRE (JB)

Nääs vilt och kött har funnits sedan 2011 och tagit emot rådjur och älg. Mottagningskapaciteten fördubblas och anläggningen blir först i Ydre att ta emot vildsvin.

Fram till nu har Elin Johansson tagit emot hjortdjur till sin småskaliga styckningsanläggning på Nääs säteri under de tio år som företaget har funnits. Det har blivit ungefär 140 rådjur och fem älgar varje år.

Under åren har hon arbetat fram en stabil kundkrets som antingen har fått köttlådor levererade eller som har kommit till gårdsbutiken i Nääs och handlat.

– Det har länge funnits önskemål om att vi skulle utöka vår verksamhet med att kunna ta emot även vildsvin. Vi uppfyller nu denna önskan och har mer än fördubblat kapaciteten i mottagningen och styckningen.

Viltmottagningsanläggningen finns i ett före detta garage. Trots att kapaciteten fördubblas har man lyckats att hålla sig inom samma väggar genom ett smartare sätt att nyttja de olika lokaldelarna.

Livsmedelsverket har varit på plats och anläggningen är godkänd.
– Jättespännande att se hur jägarna i Ydre kommer att svara på den här möjligheten, funderar Elin. Hon har ännu inte marknadsfört möjligheten utan hon ser det som en fördel att starten för den utökade vilthanteringsanläggningen sker under lågsäsong. Den här tiden på året är det bara årsgrisar som är tillåtna för jakt. Rådjuren börjar komma först i augusti då bockjakten startar.

Vilthantering av både klövvilt och vildsvin kan ske i samma lokaler under förutsättning att hjortdjur hanteras före vildsvin. Elin visar mottagningsdelen, där jägarna kan hänga in sina urtagna djur men med de röda organen i en plastpåse. Mottagningsdelen kommer att vara öppen dygnet runt.
– De ska också fylla i en blankett med uppgifter om djuret eller djuren. Om det är vildsvin så skickar jag in trikinprov. Varje vecka kommer det en veterinär till Nääs och besiktar djurkropparna innan vi får börja att stycka dem.

Veterinären ska ha både eget omklädningsrum och egna kläder, vilket är logiskt eftersom kläder, skor och annan utrustning inte ska lämna Nääs vilthanteringsanläggning.

Eventuell smitta av något slag ska stanna och inte följa med till andra ställen. Eller för den delen komma från andra ställen till Nääs.

Elin Johansson har märkt av ett ökat intresse av närproducerat kött under det senaste året.
– Det är fler och fler som frågar efter viltkött och det är roligt. Butiken i Nääs gick bättre i somras. Jag hoppas att kunderna också kommer att börja fråga efter vildsvin. Det är ett fint kött, tycker hon.

I framtidsplanerna ligger att vidga utbudet med charkprodukter tillverkat av viltkött. Elin Johansson vill också bli en av försäljarna hos Ydres rekoring.
– Rekoringarna är en fantastisk kanal. Det är något jag ska ta tag i snart som möjligt.

Text och bild: ANN SOFIE FREDRIKSSON

Share