Mötestema: Sverige – ett delat land

De medverkande i paneldebatten.

LINKÖPING (JB)

Det var många frågor som låg på bordet när mötet Sverige – ett delat land hölls. Po Tidholm, talade på temat och därefter följde en paneldiskussion som tog upp sådant som landsbygdskommitténs 75 förslag och busstrafiken.

Organisationen Hela Sverige ska leva, Bildningsförbundet Östergötland och LRF arrangerade ett seminarium med rubriken Sverige – ett delat land i Missionskyrkan i Linköping. Landsbygdsfrågorna med det mesta från etablering, livsmedelsproduktion där inte minst beredskap är högaktuell, kollektivtrafik, bredband, biologisk mångfald och så vidare har betydelse för hela landet.

I inbjudan nämndes några stora frågor som om landsbygdskommitténs 75 förslag kan hela landet, om hela Östergötland ska leva och inte minst vilka förändringar som krävs för att göra Östergötland till en region i balans.

Po Tidholm, skapare av tv-serien Resten av Sverige, inledde med ett anförande som skulle beskriva det här med stad och landsbygd samt innehålla paralleller till andra delar av Sverige, Norrland, och även till andra länder. Några decennier tillbaka fanns andra idéer och man arbetade annorlunda med de här frågorna. Sedan gick något snett och här blev det riktigt intressant i Pos föredrag.

– Här har det skett en förskjutning som är väldigt lite diskuterad i Sverige, sa han. Man hade en idé om vad välfärden skulle innehålla för någonting och den skulle ges till alla.
Det här gällde inte minst infrastruktursatsningar som att man drog telefonlinjer även till de mest avlägsna byar i de norrländska fjällen.
– …men det här har vi rört oss bort ifrån under ganska lång tid egentligen och det har skett utan att vi har problematiserat det eller debatterat det särskilt mycket. Det är bara ett slags förskjutning som har skett, en glidning kan man säga. Den här glidningen har accelererat. – När vi kommer in på 90- talet då hände det en rad saker som gjorde att den där politiken helt plötslig var omöjlig att bedriva, fortsatte Po Tidholm.
Han nämnde riksdagens beslut om att liberalisera hela den svenska jordbrukssektorn för att avreglera den och för att den skulle leva på marknadens villkor.

– Sedan innan vi hann implementera den idén så gick vi med i EU och så fick vi en ännu mer reglerad jordbrukssektor istället, men med en väldigt mycket mer centraliserad makt i Bryssel istället.
– EU-medlemskapet innebar av vi avhände oss väldigt många av de verktyg vi använde oss av i den här aktiva regionalpolitiken.

Innan paneldebatten, som leddes av Po Tidholm, höll Pia Tingvall själv ett kort anförande med bland annat exempel på hur svårt, eller omöjligt, det kan vara att låna pengar av banken till husbygge på landsbygden. Hon framhöll också att ett av kvällens syften var att försöka mjuka upp de låsta positioner man hamnat i när det gäller landsbygdstrafiken.

Begreppet symbolfrågor togs upp och en sådan är trafiken i Östergötland. Det blev också, inte oväntat, mycket trafikdiskussioner i debatten. Efter nedläggningen av många landsbygdslinjer förra året återstår mycket att lösa och att enas om.

Vittnesmål från både Anna Holm, Stjärnorps byalag och Mats Weinesson, LRF, visade detta med all tydlighet. Företrädare för både Jönköpings och Örebros trafik deltog i panelen och berättade om hur de löst bussfrågan på landsbygden.

Även två företrädare för landsbygdskommittén, en politisk arbetsgrupp i riksdagen med alla partier representerade, som lagt 75 förslag för att förbättra villkoren på landsbygden fanns med.

Vad som egentligen löstes eller besvarades under kvällen är svårt att peka på men viktiga frågor lyftes och kanske börjar en del av låsningen i landsbygdstrafiken mjukas upp så det blir konstruktiva samtal och lösningar framöver.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share