Mjölkkorna ska vara kvar

Krisen för mjölkbönderna är stor och regeringen måste agera om mjölkproduktionen ska överleva, anser Robert och Christer som dock har ett gott ekonomisk inflöde genom att producera ekologisk mjölk.

Krisen för mjölkbönderna är stor och regeringen måste agera om mjölkproduktionen ska överleva, anser Robert och Christer.

SIMONSTORP (JB)

Det blir allt kämpigare för mjölkproducenterna och många väljer eller tvingas att lägga ner sin mjölkproduktion. På Rökslid östergård i Simonstorp, som drivs av far och son Christer och Robert Nilsson, finns dock inga planer på att avveckla sina mjölkkor.

– Vi har 140 mjölkande kor och två mjölkrobotar och det fungerar bra. Vi levererar mycket mjölk och har ett stabilt inflöde på ekonomin. Eftersom vi producerar ekologisk mjölk har vi ett ekotillägg på 1.31 vilket är ett bra tillskott till rådande mjölkpriserna som är 2.50, berättar Robert.

År 2009 beslutade sig Nilsson att ställa om produktionen till ekologiskt och började med arealen innan mjölken släpptes med året därpå.
– Reglerna hade då ändrats så vi behövde endast ha ett års omställning på korna som måste äta ekologiskt foder innan det går att producera ekologisk mjölk. Ekotillägget var då 1.37 och då började vi leta arrendemarker vilket vi behövde annars hade det varit omöjligt att börja med ekologiskt, menar Christer.

Hos Arla är det brist på ekologiska mjölkvaror och behöver i framtiden få in fler mjölkproducenter. Arla vill därför skriva nya ekokontrakt i Sverige, Danmark och Centraleuropa.

För att frakta mjölken på ett kostnadseffektivt sätt hämtas den ekologiska mjölken samtidigt från gårdar vilka ligger i närheten av mejerierna. Då behöver inga halvfulla mjölkbilstankar köra långa sträckor vilket även gynnar miljön.

– Konsumenterna har blivit duktiga på att köpa och efterfråga ekologiskt och statistiken visar att den trenden ökar stadigt hela tiden. Från att ha gått spikrakt nedåt under några år har det istället gått rakt upp vilket känns betryggande. Problemen som finns är att produktionen inte hunnit med så vi hoppas att allt fler väljer att lägga om sina mjölkgårdar till ekologiskt, säger Robert.

En fara han ser är att det läggs fokus på just ekologiskt vilket kan vara en fälla då importen av ekologiskt har ökat kraftigt. Konsumenterna kanske ser på prislappen och väljer ekologiskt före svenskproducerat. Speciellt kommuner och landsting, som har ett krav på en viss del ekologisk mat, köper billiga importerade varor för att klara av att fylla den procenten som krävs.

–Det har lagts så stort fokus på ekologiskt att det glöms bort att det även ska vara svenskt som uppfyller de stora krav som ställs på producenterna, anser Robert.

Rökslid östergård levererar all sin mjölk till Arla i Linköping till skillnad från de riktigt stora mjölkgårdarna som levererar hälften till Skånemejerier.

– Arla har gått med överproduktion på ekomjölk ett tag och marknaden har kommit igång bra med försäljningen. Då kommer Skånemejerier och plockar mjölk eftersom även de säljer bra vilket betyder att det blir en splitleverans. Konkurrensverket säger att Arla måste släppa halva mjölk – leveransen om någon annan vill ta in den. Det är ett stort problem eftersom Arla behöver få in ekologisk mjölk från nya leverantörer. Det är därför som ekotillägget har gått upp så pass mycket, säger Robert.

– Många stora gårdar har valt att bara leverera till Skånemejerier så Arla kommer att få problem med brist av ekologisk mjölk framöver, menar Christer.

Robert tycker att det är tråkigt att det blivit så här eftersom den ekologiska mjölken kan generera bra pengar mot att det tidigare varit överproduktion.
– Nu skulle vi klara av att tjäna pengar på att sälja mjölken i Sverige men nu har vi ingen mjölk i Arla istället även om det finns mjölk hos Skånemejeri.

Både Christer och Robert anser att Arla fått ett oförtjänt dåligt rykte genom pressen. Arla har satsat på stora och effektiva mejerier som är lönsamma mot producenter och miljön. Dessutom stöder de gårdarna som vill lägga om till ekologiskt med ett ekotillägg för producenternas mjölk de sista sex månaderna under omställningsperioden då korna äter ekologist foder.

– Den röda kossan på Arlas förpackningar garanterar att det är svenskproducerat. Nu ska även en logga föreställande en mjölkkanna sättas dit som ytterligare förstärker äktheten om en helsvensk produkt, säger Robert.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share