Med inriktning på energisnåla hus

Charlotte och Karl-Johan Johansson tänkte på dem som vill bygga nya traditionella mangårds-byggnader på sina gårdar när de planerade det egna huset. Nu har de sitt hus som visningshus.

MJÖLBY (JB)

Drömmen om ett eget hus ledde Charlotte och Karl-Johan Johansson in i byggnadsbranschen och de startade ett eget byggföretag. De planerade länge, omkring två år, och byggandet blev en lång process. Båda var överens om att de ville bygga i murad sten och namnet blev därför Göta Stenhus.

Nu har företaget funnits i fyra år och man ser ljust på framtiden. Projektet rymmer både radhus med hyresrätt och arkitektbyggda villor.
– Vi tyckte båda att det var väldigt roligt med planerande och genomförande så det var vårt eget hus som blev startskottet för firman, tillägger Charlotte.

Karl-Johan har ett stort intresse för hus och han var redan i branschen då han ägde hyreshus. Charlotte är utbildad fastighetsmäklare med ekonomi som specialitet, och hon har även arbetat på bank. När de startade firman för fyra år sedan slutade Karl-Johan sitt arbete som militär och Charlotte började i företaget i höstas. Nu är även Daniel Våtz anställd som projektledare. Kontorslokaler ligger i Sörby loge och där har de ett charmigt och ändamålsenligt kontor.

– Vi har åtta nya hyresgäster i vår radhuslänga här på Sörby, och det är verkligen jätteroligt, betonar Charlotte.

Ingen kan väl ha undgått att lägga märke till det stora behov som finns av bostäder och Karl-Johan berättar att fem kedjehus som de ska bygga på Svartåstrand är slutsålda. Deras närmaste planering är nu Vadstena med liknande radhus som i Sörby. Dessa hus byggs på Drottningmarken och är inte fulltecknade ännu.
– Just mindre hus, markplan och hyresrätt är mycket attraktiva när man vill byta sin stora villa mot ett mindre och mer arbetssnålt hus, påpekar Karl-Johan.

Ett mer ovanligt projekt är att de bygger nya mangårdsbyggnader på gårdar.
– Det är vid generationsskiften på lantbruksgårdar som behovet av ett nytt hus kan uppstå. Många vill gärna ha något i gammal klassisk stil som husen såg ut förr. Då har vi nytta av det hus vi själva byggde, där vi har förverkligat idén om ett vackert hus med karaktär enligt gammal stil, berättar Karl-Johan.
Deras hus ligger strax utanför Mjölby och ser verkligen ut som ett hus med gammal herrgårdsliknande karaktär. Fasaden har en lätt nedtonad vit färg och Karl-Johan berättar hur nöjda de är med materialet.

– Börje Mathiasson, välkänd arkitekt, som bland annat är känd för att han räddade Sörby loge, ritade vårt hus. Vi fick vår dröm förverkligad och kan verkligen tala för materialet.
– Ett stenhus är mer underhållsfritt än trähus, är energisnålt med fantastiska isolerande egenskaper och lättbetongen är välbeprövat med framtiden för sig. Som en extra bonus blir det inga möss i väggarna, betonar Karl-Johan.

Charlotte och Karl- Johan har verkligen lärt sig genom egna erfarenheter och vet vad de talar om då de beskriver stenhusens fördelar. Kanske vi i framtiden får se fler hus av den karaktären dels på landet när man vill bygga i gammal stil dels praktiska mindre hyresrätter som har det egna hemmets fördelar.

Text och bild: INGA-BIRGITTA WIDÉN, HANS BLOMBERG

Share