Med bilen på landet

Karin Jonsson bor på Vikbolandet och arbetar i Norrköping

Landsbygden är beroende av biltrafik. Utan den skulle det inte vara möjligt med varutransporter, människor tar sig inte till sina arbeten eller aktiviteter som främjar kropp och själ. Lilla bilden: Karin Jonsson (C) vet hur det är att bo på landet och ha sitt arbete inne i tätorten. Karin menar att utan bilen är landsbygden inte levande. Men hon är inte för en sänkning av priset på drivmedel.

De flesta som bor på landsbygden, framför allt i glesbygdsområden, är beroende av bilen. Den möjliggör att leva och bo där vi vill. Utan biltrafik skulle leverans av varor utebli, människor tar sig inte till sina 

arbeten eller köra barnen till olika aktiviteter. Inte heller ha möjlighet att köra avfall till återvinning eller göra inköp.

Bilen medför dock negativaeffekter, genom utsläpp påverkas miljön och som bilägare tär det även på ekonomin.

Karin Jonsson (C) vet hur det är att bo på landet och ha sitt arbete i Norrköping. Varje dag är hon beroende av sin bil till sin arbetsplats i Norrköpings rådhus.

– Det pågår hela tiden diskussioner omkring bilen i tätorter och på landet. Det är en stor och viktig fråga men det går inte kringgå det faktum att många är beroende av sin bil. Framför allt för oss på landsbygden eftersom avstånden är för långa för att vi ska klara oss utan bil.

Bekymret för oss som bor utanför Norrköping och jobbar i staden är parkeringsfrågan. Det är väldigt dyrt att parkera, det finns inga möjligheter för oss att betala 16 kronor per timma. Det blir en oerhört hög månadskostnad. Därför tittar vi på möjligheterna med pendlarparkeringar utanför stadskärnan och vid Brunnssalongen på Himmelstalund håller en sådan parkeringsplats för 130 platser att byggas. Därifrån går det att cykla eftersom det kommer finnas låsbara cykelboxar där var och en kan ställa sin cykel.

Personligen tror jag att folk fortsätter att nyttja de pendlarparkeringar som redan finns vid Ingelstad, Trumpetaregatan och Ringdansen för att ta sig vidare med den kollektiva trafiken. Vi ser att pendlarparkeringarna är fulla så vi kommer att behöva bygga fler inom en snar framtid.

– Jag har själv funderat över hur jag skulle kunna använda bilen så lite som möjligt för att komma in till jobbet. Eftersom jag bor på Vikbolandet kunde jag ta bilen till Tingstad, ställa den där och sedan fortsätta med bussen som kommer från Söderköping. Problemet är när jag ska hem på kvällen för då kan det hända att busstiderna inte överensstämmer med mina arbetstider. Så måste jag erkänna att ta bilen är mycket av bekvämlighetsskäl. Ofta passar jag på att göra mina inköp innan jag åker hem. För oss som bor på landet behövs viss framförhållning eftersom det inte är bra varken för miljön eller plånboken att sätta sig i bilen för uträttandet av småärenden.

Karin säger vidare att utan bilen är landsbygden inte levande. Men hon är inte för en sänkning av priset på drivmedel.

– Nej jag är inte någon förespråkare av sänkta priser på bensin och diesel. Det som är viktigt är att få in alternativa bränslen. Då får det inte bli så att bensin och diesel är billigare än alternativen, då kommer det aldrig att fungera. Skulle däremot de alternativa drivmedlen bli billigare så skulle vi få en rejäl knuff framåt miljömässigt.

De som har möjlighet att åka cykel eller kollektivt ska naturligtvis göra det i första hand. Det jämnar ut bilanvändandet för alla som verkligen är i stort behov av bilen. Nu beror det lite på hur familjebilden ser ut, många stora familjer med små barn kan helt enkelt inte klara sig ute på landet utan bil. Människor som valt att bosätta sig utanför städerna ska inte för den skull behöva bli isolerade på grund av att det inte finns kollektivtrafik.

Har du aldrig tänkt på att själv köpa till exempel en elbil för att på så sätt vara med och påverka miljön?

– Självklart har jag det. Har till och med tittat på olika modeller men det var några år sedan och det kändes då osäkert med tanke på hur långt jag har hemifrån till Norrköping. När det är dags för mig att byta bil är det inte omöjligt att det blir en elbil för utvecklingen har gått framåt sedan jag först började fundera över en sådan. Jag tänker i första hand köpa mig en elcykel som jag kan ha istället för bilen då jag behöver ta mig någonstans hemmavid.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share