LRF för fossilfri framtid

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, stödjer initiativet Fossilfritt Sverige och skriver under regeringens upprop.
– Ambitionen med Fossilfritt Sverige är helt rätt och det är vi i det gröna näringslivet som kan erbjuda en biobaserad ekonomi och fossilfri framtid, säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson.

LRF välkomnar initiativet med uppropet Fossilfritt Sverige, där näringsliv, kommuner, organisationer och politiker ges möjlighet att visa hur de bidrar till klimatarbetet – lagom till klimatmötet i Paris.

– Vi bönder vet att det biobaserade samhället kan bli verklighet och vi vill satsa och investera. Att låta Sverige bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer stärker inte bara allas vår miljö, natur och det globala klimatet, utan även konkurrenskraften hos våra företag, säger Helena Jonsson.
På nästan alla områden kan den fossila oljan ersättas av den gröna cellen.

– Med en biobaserad och cirkulär ekonomi kan tillväxten öka, jobben blir fler och klimatbelastningen minska. I Sverige har vi ovanligt goda möjligheter att välja den fossilfria vägen, säger Helena Jonsson.

– Sverige har enormt bra förutsättningar att utveckla ett transportsystem med förnybar energi. Med rätt politiska förutsättningar inom EU skulle det gröna näringslivet ganska enkelt kunna leverera 25 procent mer biodrivmedel med världens bästa klimatprestanda, säger Helena Jonsson.

Share