Lokalproducerat starkaste mattrenden

Premium och hälsosamt andra konsumenttrender under pandemiåret

När pandemin väl har lagt sig, ser företagen inom svensk livsmedelsproduktion produktutveckling som det mest angelägna, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen. Bild: DAVID THUNANDER

SVERIGE (JB)

När Livsmedelsföretagen ber medlemsföretagen ranka vilka konsumenttrender som har störst påverkan på produktionen placerar sig svenskt/lokalproducerat på första plats för femte året i rad.Hela 67 procent av medlemsföretagen pekar på pandemin som en viktig förklaring till det starka suget på svenskproducerat.

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige som verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.

Livsmedelsföretagen har cirka 800 medlemsföretag som sysselsätter närmare 50 000 personer, omsätter 195 miljarder kronor per år och tillsammans utgör Sveriges tredje största industrigren.

När Livsmedelsföretagen har undersökt hur medlemsföretagen drabbats av pandemin och hur förväntningarna ser ut inför 2021 så ser det väldigt olika ut inom branschen. Vissa företag har haft väldigt stor efterfrågan medan andra haft minimal efterfrågan. Företag har drabbats av logistiktrassel, brist på förpackningsmaterial, stora sjukdomsbortfall och kompetensbrist i coronapandemins spår.

Generellt sett har små, lokala livsmedelsproducenter haft det tuffare än större tillverkare med rikstäckning.
− Det är de mindre, lokalt beroende företagen som har tagit den hårdaste smällen, mycket på grund av att deras leveranser till HoReCakunder (Hotell, Restaurang och Catering) mer eller mindre har utraderats. Större företag med försäljning till dagligvaruhandeln har kunnat parera för export- och HoReCa-tapp. Men oavsett storlek så är företagen väldigt försiktiga i sina prognoser för 2021, och i ljuset av en haltande vaccinationstakt och muterande virusstammar är det en högst rationell inställning, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

En märklig motsägelse är att det är just det svenska och lokalproducerade som är den starkaste konsumenttrenden, och har varit så de fem senaste åren.
– Med fem förstaplatser i rad kan vi slå fast att det svenska ursprunget inte är en lättflyktig trend. Snarare pekar mycket i dagens samhällsutveckling på en större medvetenhet bland konsumenter om värdet av svensk/lokalproducerat. Det svenska känns tryggt, säkert och bekant, och det är viktiga faktorer, inte minst i dessa tider. En inte alltför vågad prognos är att det svenska ursprunget befäster sin position i trendtoppen ytterligare några år framåt, säger Carl Eckerdal.

På plats två i trendtoppen under pandemiåret 2020 hamnar premiumprodukter. Det finns mycket som talar för att många konsumenter kompenserar inställda restaurangbesök med fler premiumprodukter i kundvagnen.

Tredjeplatsen intas av hälsoprodukter, och företagen arbetar hårt med att tillgodose konsumenternas växande intresse för en hälsosam livsstil med fokus på träning och kosthållning.

Livsmedelsföretagen kan också slå fast att EMV, dagligvaruhandelns egna lågprisalternativ, växer sig allt starkare. Något som hälften av producenterna ser som ett hot.

– Våra medlemmar ser på EMV med högst blandade känslor. Ett viktigt skäl är att EMV ofta är mer eller mindre uppenbara kopior av leverantörernas produkter, där producenten ensam står för hela produktutvecklingen. Ett annat skäl är förstås att ju mer hyllplats EMV tar upp, desto mindre yta finns det kvar för andra varumärken. Och idag utgörs ungefär en tredjedel av dagligvarukedjornas försäljning av EMV, konstaterar Carl Eckerdal.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share