Lantbruksbarometern

Fler lantbrukare anser att lönsamheten har blivit bättre men skillnaden mellan olika produktionsgrenar är mycket stor.

Lantbruksbarometerns höstsiffror tyder på en förbättring av lönsamheten för delar av Sveriges lantbrukare. Fortfarande är det fler lantbrukare som anser att lönsamheten är dålig jämfört med de som tycker att den är god.

Lönsamhetsindex i höstens barometer är minus 25, vilket kan jämföras med hösten 2015 då lönsamhetsindex var minus 47 och våren 2016 då det var minus 43. Variationerna mellan olika produktionsgrenar är stora där grisköttsföretagen upplever betydligt bättre lönsamhet än mjölkproducenterna.

Uppfattningen om lönsamheten skiljer sig väsentligt mellan olika produktionsgrenar, bäst lönsamhet upplever grisköttsproducenterna att de har med ett lönsamhetsindex på 57 medan mjölkproducenternas lönsamhetsindex är minus 86. Förutom grisköttspro-ducenterna har även nötköttsproducenterna ett positivt lönsamhetsindex på 15 medan växtodlingsproducenterna har minus 49. Nettotalet kan variera mellan minus 100 till plus 100.

– Svenskt kött är väldigt uppskattat av konsumenterna och det finns en stor efterfrågan på de svenska produkterna, vilket påverkar förutsättningarna för gris- och nötköttsföretagen. Det tror vi är en avgörande faktor när det gäller den positiva uppfattning som de har om sin lönsamhet. Mjölkbönder och växtodlare har det tuffare vilket beror på den globala konkurrensen där man verkar på olika villkor. Växtodlingsföretagen tyngs idag av globalt överskott och låga priser, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk LRF Konsult.

Share