Lantbrukardrömmen blir sann

Marie Lönneskog Hogstadius tillsammans med sin man
Staffan Lönneskog och barnen Anna, Erik och Adam.

MJÖLBY (JB)

Marie Lönneskog Hogstadius har ett genuint intresse för lantbruk dels genom sin uppväxt dels genom sitt arbete inom LRF. Med sin familj Staffan Lönneskog och barnen Anna, Erik och Adam bor de på gården Salvetorp på Östgötaslätten vilken tidigare brukats av hennes bror. Från i år tar familjen över ansvaret för gården och blir bönder.

– Redan som tioåring ville jag bli bonde och jag älskade arbetet på åkrarna. Men av tradition blev det min lillebror som blev lantbrukaren, och han var ju även den starkaste, ler Marie.
Efter gymnasiet valde Marie att studera till hushållslärare. Hennes intresse för lantbruksfrågor ledde henne sedan till LRF och i Lantbrukarnas riksförbund har hon arbetat i många år.

Genom arbetet har hon fått många möjligheter att följa lantbruksnäringens utveckling. Hennes uppgifter är bland annat att lära ut hur livsmedel produceras, och hon har ett stort fokus på ungdomar. Hon är engagerad i miljöfrågor, särskilt när det gäller maten vi äter dessutom ivrar Marie för närodlad och ekologisk produktion.

Hennes intresse för jordbruk har alltså lett fram till att hon med sin man vill pröva på att bli egna lantbrukare.
– Min bror har tidigare brukat både föräldragården Biskopsberga och Salvetorp ( farmor och farfars gård). Nu när vi vill ta över som egna lantbrukare av Salvestorp är det tryggt att ha min bror som samarbetspartner. Vi har mycket att lära men för mig är det att förverkliga en dröm. Jag tänker på våra tre barn som är intresserade och tycker det är kul. Nu får vi en chans att lära från grunden, kommenterar Marie.

Paret tar ett stort steg när de nu ska bli riktiga lantbrukare. De kommer att köra igång försiktigt genom att testa olika idéer och ekoproduktion tycker de är spännande. Båda har arbeten där de kan vara flexibla och deras arbeten är som nämnts dessutom knutna till jordbruk, Marie med sitt arbete inom LRF och Staffan som jordbruksförvaltare åt kyrkan. De har talat med sina arbetsgivare som har förståelse och uppmuntrar dem. Vidare kommer deras erfarenheter, som de får genom att bruka ett eget jordbruk, att tillföra kunskaper och erfarenheter till deras respektive yrken.

Marie framhåller att det hänt mycket under de år hon arbetat inom LRF när det gäller synen på maten. Hon framhåller intresset för att odla ekologiskt och ser hur efterfrågan från konsumenterna ökar. När hon började arbeta på LRF För 20 år sedan var det helt annorlunda.

– Vi har arbetat stenhårt med miljöfrågor och matproduktion. Nu kan jag säga att LRF på många områden är världsledande när det gäller miljötänk. Att producera mat av god kvalité är en ledstjärna, betonar Marie.

Marie och Staffan har även tankar på djurhållning i framtiden, vilket ur ett kretslopps-tänkande vore utmärkt. ”Men, det blir ju helt annorlunda med större ekonomiska satsningar och även en mycket större arbetsinsats”, säger de. Båda betonar dock att det skulle vara spännande.

Marie har även ett stort engagemang och vill arbeta för att uppmuntra odlare. Den chansen finns genom Hagdahlsakademin som delar ut diplom omkring särskilda teman varje år. I år har tre odlare tilldelats diplom.

Hagdahlsakademien är Östergötlands gastronomiska akademi och den bildades år 2002 på Linköpings slott. Syftet är att stödja östgötsk konst, hushållning, gastronomi och hälsa.
– De tre diplomtagarna är Sverker Pettersson, spannmålsodlare med ekologisk odling, och Orga kvarn samt Ronalds Stenungsbageri, så där finns hela kedjan från ax till limpa, betonar Marie.

Nu när hon själv ska bli producent väntar många utmaningar. Marie och Staffan är lämpade att ta de utmaningarna. De har genom åren ända från barnsben lärt sig det som bönder ställs inför och det ska bli spännande att följa dem i framtiden. ”Jag ska bli bonde”, sa Marie redan som tioåring och nu blir det verklighet.

Text och bild: HANS BLOMBERG

Share