Kreditgarantier till mjölkföretagen

koslappMen det behövs mer än så

ÖSTERGÖTLAND

Nyligen presenterade regeringen en öppning för kreditgarantier för lån till mjölkbönder. Förslaget välkomnas av LRF på riksplanet, men på gårdarna finns det olika meningar om vad det kommer göra åt läget då de flesta anser att det behövs mer än så.

Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht (S) skrev i Svenska Dagbladet att ”I kommande budget öppnar vi för att mjölkbönder ska kunna få kreditgarantier för lån”. Mot bakgrund att den djupa nedgången i världsmarknadspriserna har lett till en likviditetskris för många mjölkföretag fortsätter han: ”Regeringen vill hjälpa dessa företag och öppnar för att i samverkan med bankerna lämna kreditgarantier för lån i syfte att överbrygga den nuvarande krisen för de mjölkföretag som investerat och utökat sin produktion under senare år.

Genom dessa kreditgarantier vill vi hindra att hårt satsande mjölkföretag med moderna stallar går omkull.” Från LRF på riksplanet har man i ett uttalande yttrat sig i ganska positiva ord om garantierna.
– Vi välkomnar landsbygdsministerns besked om att regeringen kommer att kunna erbjuda en del av de hårt pressade mjölkföretagarna en statlig lånegaranti, säger Palle Borgström som är ordförande i LRF:s mjölkdelegation.

LRF:s ordförande, Helena Jonsson, är positiv till förslaget om kreditgarantier. Bild: LASSE MODIN

LRF:s ordförande, Helena Jonsson, är positiv till förslaget om kreditgarantier.
Bild: LASSE MODIN

Han ser det som ett tecken på att landsbygdsministern tar såväl den akuta situationen på allvar som värdesätter svensk mjölkproduktion. – Det visar också att regeringen förstår att det är orimligt att enskilda företagare ensamma får bära kostnaden för handelsrestrektionerna mellan Ryssland och EU. LRF:s ordförande, Helena Jonsson, är även hon positiv till förslaget:

– Det finns fler åtgärder som är viktiga att genomföra för att svenska lantbruksföretag på sikt ska ha en produktion med hög djuromsorg och miljöhänsyn och samtidigt vara konkurrenskraftiga internationellt. Det är ett måste på en alltmer global marknad. Regionordförande i LRF, Peter Borring, är inte lika nöjd. Han ser helst mer åtgärder:

– Alla förslag i rätt riktning är välkomna, men mjölksidan behöver mer intäkter. Det här är ett kosmetiskt förslag. Vi behöver mer konkreta åtgärder för att stärka konkurrenskraften. Jag är tacksam, men sätt fart och leverera de viktiga delarna också. En konkurrens-utredning är gjord, det är bara att sätta igång. Det finns ingen ursäkt för politikerna att vänta.

Ola Danielsson på Hörna mellangård strax sydost om Nykil har en ekologisk mjölkproduktion. Han ställer sig frågande till om kreditgarantierna är rätt väg att gå.
– På sätt och vis är det bra. För min del har det ingen betydelse. Många är högt belånade och överbelånade, det ger höga räntor. Jag skulle hellre se en lånegaranti för att få ner höga räntor på lånen. Beteskravet är ett lagkrav i Sverige, ett mervärde man inte får betalt för här utan det bara kostar pengar för bonden.

Diskussionen om att ta bort beteskravet är ändå inget Ola Danielsson är med på.
– Korna vill jag gärna ha på bete. De vill gärna gå ut, det känner jag, men det är förstås svårare med bete på stora gårdar. Jakob Olai på Marås utanför Västerlösa är kritisk till kreditgarantierna.
– Jag personligen tycker inte det är mycket att hänga i granen, säger han. Jag tror att garantierna har liten effekt och risken är att politikerna tycker att de gjort sitt.

Det här förbättrar inte lönsamheten. Vi har lånat för mycket pengar de senaste tio åren. Ta bort kostnader som övriga EU-länder inte har. Lätta på djurskyddet, GMO, beteskrav med mera. Konkurrenskraftutredningen visar att det är dyrare att producera här än i andra länder. Allt som är fördyrande ska bort.

Regionordförande i LRF, Peter Borring, ser förslaget mest som kosmetiskt. ”Sätt fart och leverera de viktiga delarna också”, säger han. Bild: MARIE BERGGREN

Regionordförande i LRF, Peter Borring, ser förslaget mest som kosmetiskt. ”Sätt fart och leverera de viktiga delarna också”, säger han. Bild: MARIE BERGGREN

Vad väntar de på? Det är riktigt bråttom. Många sitter jäkligt dåligt till och bankerna börjar säga ifrån. Vi ska inte låna för att finansiera produktionen! Alla gårdar kommer inte att omfattas av kreditgarantierna. Vilka som kan komma ifråga avgörs av nyckeltal som banker och rådgivningsföretag tar fram. Några ej ovan namngivna personer har också uttryckt oro för att många gårdar i akut kris ändå kommer hamna utanför och lämnas åt sitt öde.

Text: BO BÄCKMAN

Share