Korvrapporten 2023

Korvrapporten 2023 är en undersökning om svenska folkets korvpreferenser och attityder till korv, som Demoskop genomfört på uppdrag av Svenskmärkning.

Hela 92 procent av alla svenskar äter korv! Men vilka faktorer är viktigast vid val av korv, vilken är favoritkorven och hur står sig team kokt vs grillad? Det och mycket mer får du svar på i Korvrapporten 2023, en undersökning om svenska folkets korvpreferenser och attityder till korv.

Nästan alla, 92 procent, äter korv (kött eller växtbaserad). Det är en något högre andel män (95 procent) än kvinnor (90 procent) som äter korv. Undersökningen visar också att män äter korv vid fler tillfällen än kvinnor och yngre äter korv vid fler tillfällen än äldre personer.

De flesta, 54 procent, äter korv till middag, en ökning med 13 procentenheter jämfört med 2022. Andelen som äter korv till lunch har också ökat från 39 procent till 43 procent. Det är också en ökning med 4 procentenheter i gruppen som tar en stödkorv.

Falukorv är fortsatt ohotad etta på korvtoppen! Den är svenskarnas favoritkorv med god marginal: 42 procent anger att falukorv är deras favoritkorv och det är favoritkorven i alla åldersgrupper. Andra platsen kniper uppstickaren salami (28 procent) och på tredje plats kvalar varmkorven/wienerkorven (26 procent) in. Fjärdeplatsen innehas även i år av den vanliga grillkorven (24 procent).

De tre viktigaste faktorerna vid val av korv är smaken (57 procent), följt av kötthalten (54 procent) och att köttet är svenskt (41 procent). På fjärde plats kommer det faktum att korven är tillverkad i Sverige (30 procent).

Att korven är gjord på svenskt kött och tillverkad i Sverige kommer före prisets betydelse. Pris hamnar på femte plats (27 procent) och därefter kommer korvens kryddning (24 procent).

Nästan tre av fyra (73 procent) av korvätarna tycker det är viktigt att korven är gjord av svenskt kött.

Den eviga frågan när du ska välja korv: kokt eller grillad? Resultatet i Korvrapporten visar på att team grillad korv vinner överlägset. Tre av fyra (73 procent) föredrar grillad korv framför kokt korv (23 procent). Men även om grillad korv är det alternativ som alla grupper anger så finns det vissa skillnader. Bland kvinnor föredrar 27 procent kokt korv medan motsvarande andel bland män är 19 procent.

Det finns också vissa regionala skillnader. I norra Sverige är den kokta korven mer populär (35 procent) jämfört med i södra Sverige (18 procent) och mellersta Sverige (24 procent).

Klassikerna senap (74 procent) och ketchup (66 procent) toppar favoritlistan för toppings på korven. På tredje plats kommer rostad lök (44 procent).

De som är yngre än 29 år föredrar helt klart ketchup (83 procent) framför senap (59 procent) på sin korv. Medan senapen är favorittopping i den grupp som är äldre än 65 år (88 procent), så hamnar ketchupen på andra plats (44 procent).

Om surkålen med sina sju procent är en bubblare på väg upp får framtiden visa. Räksallad/ skagenröra (21 procent) ligger stadigt i mitten av listan.

En majoritet föredrar att äta korv i ett vanligt korvbröd (59 procent). Det är det vanligaste tillbehöret i alla åldersgrupper. Därefter följer mos (31 procent), pasta (19 procent) och pommes (13 procent). Rankningen är likadan för alla åldersgrupper i undersökningen. Tre procent äter sin korv rakt upp och ner utan några som helst tillbehör.

Share