Kompensation för höga elpriser

Regeringen fördelar sex miljarder på konsumenterna

Finansminister Mikael Damberg (bilden) och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar presenterade den nya elpriskompensationen. Bild: KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIET

SVERIGE (JB)

De höga elpriserna har slagit hårt mot många hushåll som fått skyhöga räkningar. Därför har regeringen beslutat att avsätta drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats.

Ett av vinterns stora samtalsämnen har varit de extremt höga elpriserna. Under perioder har priset på el mångdubblats och i vissa fall har vanliga konsumenter fått räkningar som kan motsvara en halv månadslön eller mer.

Den främsta anledningen till det skenande elpriset är stigande priser på fossila bränslen, särskilt naturgas. Under hösten har Europa sett större efterfrågan på naturgas samtidigt som Ryssland har strypt sin leverans av naturgas. Detta har lett till ökade energipriser på kontinenten vilket även påverkar elpriserna i Sverige.

De elpriser vi har sett under hösten och vintern är alldeles för höga. Jag förstår att människor känner en oro för sin ekonomi. Idag kan vi meddela att vi avsätter drygt sex miljarder kronor för att ge stöd till de hushåll som fått kraftigt höjda elräkningar, det känns oerhört glädjande, sade energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar den 12 januari.

Regeringens elpriskompensation gäller för de tre månaderna december, januari och februari, och ges till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad. De som ligger över den högsta gränsen får 2000 kronor per månad, alltså totalt 6000 kronor. Även hushåll som har en förbrukning under 2 000 kWh kan få ersättning, och det gäller även hushåll som har bundet elpris och alltså inte drabbats av chockökningen. Enligt regeringen är det över 1,8 miljoner hushåll som kan få del av stödet.

Medlen betalas ut utan att hushållen behöver ansöka om det. Den exakta utformningen av elpriskompensationen kommer att tas fram i dialog med myndigheter, elnätsbolagen och riksdagen. Tanken är att ersättningen ska betalas ut via elnätsbolagen.

– Regeringen tar den här situationen på största allvar och avsätter därför sex miljarder för att kompensera de hushåll som fått höga elräkningar. Det är en exceptionell åtgärd i en exceptionell tid, säger finansminister Mikael Damberg.

Förutom den rena elpriskompensationen har regeringen beslutat om andra förstärkningar av hushållens ekonomi under 2022.

Från den 1 januari har en rad åtgärder trätt i kraft som kan underlätta ekonomin för vanliga medborgare och som enligt regeringen har en bra fördelningsprofil:
• Sänkt skatt på arbetsinkomster
• Sänkt skatt för äldre
• Sänkt skatt för personer med sjuk-och aktivitetsersättning
• Höjd garantinivå i sjuk och aktivitetsersättningen
• Höjt tak i sjukförsäkringen
• Höjt bostadstillägg för pensionärer
• Höjt bostadstillägg för personer med sjuk-och aktivitetsersättningen
• Tillfälligt minskat antal karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen
• Höjt underhållsstöd för sju- till tio-åringar
• Höjd skälig levnadsnivå

Senare under året träder dessa i kraft:
• Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassan
• Höjt konsumtionsstöd i bostadstillägget för pensionärer med ytterligare 200 kronor

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share