Kommunalt självstyre är nog bra, men…

Nyligen klubbade kommunstyrelsen i Karlskrona klartecken för att ge möjlighet att nyttja hamnen i Karlskrona vid byggandet av Nord-Stream 2. Jag är som vanligt ambivalent till detta i en ambivalent värld. Å ena sidan så förespråkar jag demokrati så nära medborgaren som möjligt och decentraliserat styre. Å andra sidan finns det aspekter för inte bara rikets säkerhet utan faktorer som påverkar det europeiska säkerhetsläget i högre grad än vad kommunala intressen kan få tillåtas föregå. Ungefär som försvarets skjutningar i Vättern.

Är det rätt att Försvarsmaktens riksintresse ska väga tyngre än andra riksintressen? Ja, egentligen är det nog det, men man kan tycka i alla fall att hur mycket säkerhetspolitiskt intresse det än finns, borde det bland Sveriges alla skräpytor – det nya modeordet från storstan – finnas någon mera avlägsen plats där detta lämpar sig bättre. En plats där det inte bor så många, där det inte är potentiell dricksvattentäkt för hundratusentals människor, där det kanske till och med skulle gynna bygden att få försvarsinvesteringar.

Men vad är väl jag att tycka, så länge det finns en politisk majoritet för att Vättern är en bra plats att öva skjutningar med tillsammans med främmande länders försvarsmakter i vårt alliansfria, Nato skeptiska Sverige, så är det väl så.

Men det var ett sidospår om Vättern, krönikan skulle egentligen handla om det femtekolonneri som jag anser det är att medverka vid bygget av Nord-Stream 2, den nya gasledningen från Ryssland. En lokalpolitiker på Gotland höll ju på att gå i fällan och ville upplåta hamnen i Slite igen för 50 miljoner. Jag förstår att det är härliga pengar, inte minst den tid på året när turistpengarna inte flyter in på samma sätt. Borde man dock inte lärt sig av förra läxan när man naivt nog lät ryssarna få använda hamnen i Slite vid byggnation av Nord-Stream 1 mot att de lät renovera hamnen.

Som av en händelse lär den vara renoverad så att man kan lasta av en RORO-färja med markstridstrupper på ett mycket snabbt sätt… Denna gång togs Gotlandspolitikern i herrans tukt och förmaning av sin partikollega och tillika försvarsminister, Hultkvist. I Karlskrona har dock regeringen inte ingripit. Många invänder att det är väldigt ryssnojigt att invända mot att ett holländskt företag med holländsk arbetskraft och fartyg ska få lägga byggnadsmaterial i hamnen.

Jag anser att det gäller att se detta i ett större perspektiv, om vad detta handlar om. Nordstream 2 är kapacitetsuppbyggnad av den gasledning av fossilgas (som smickrande brukar kallas naturgas) förvisso en restprodukt vid raffineringen av bensin och diesel, men ändå en viktig pusselbit i Tysklands och delar av Europas energipolitik.

Jag kan se upp till Merkel för många saker, men hennes ”Energiwende” – plan för att fasa ut kärnkraften – och göra sig desto mera beroende av rysk gas och el från brunkol, är bland de dummaste politiska beslut som fattats någonsin. Det försvårar vägen till en äkta bioekonomi och ger Ryssland med Putin en plats som ekonomisk stormakt genom att ge dem ekonomisk och säkerhetspolitisk makt när de sitter på en så strategisk resurs.

Det hade varit en utmärkt markering att ryssarna får bygga sin gasledning hur de vill utanför svenskt vatten och utan hjälp av svenska hamnar. Även om jag inte är rädd för de holländska byggarna, kan jag känna desto mera tvekan inför alla ryska ”underhållsfartyg” som när ledningen färdigställts och under byggtiden får anledning att hålla till i vårt närområde.

Må så gott i vårt naiva Sverige önskar Peter

PETER BORRING peter.borring@telia.com
Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Share