Klassiska konamn står sig över tid

Rosa, Maja och Stjärna är populära år efter år

De traditionella konamnen står sig väl. En orsak är att de ärvs.

SVERIGE (JB)

Namnen hämtas ofta från naturen och går dessutom i arv genom generationerna. Det gör att de klassiska namnen på våra kossor fortsätter att dominera i de svenska ladugårdarna år… efter år.

Det är svårt att få tag i dagsaktuell statistik över de svenska konamnen. Tidigare hade branschorganisationen Svensk mjölk stenkoll på namnen men den föreningen är nu nedlagd. Det finns dock en faktor som gör att namnstatistiken håller sig ganska stabil över tid och det är traditionen att kor ärver sina namn.

På en och samma mjölkgård kan det finnas flera kor som heter exempelvis Rosa, vilket beror på att kvigkalvar ofta ärver sina namn. De enhetliga familjenamnen gör att man får en överblick över olika kosläkters karaktärsdrag och man kan följa kofamiljens utveckling genom flera generationer.

Korna särskiljs istället med hjälp av sina öronnummer, det vill säga at de heter saker som Rosa 123, Rosa 456 och så vidare.

För både människor och hundar märker man ofta tydliga namntrender men inte när det gäller kor. Men ser man historiskt så har namnet faktiskt ändrats en hel del. Rosa och Stjärna är ganska “moderna” namn i detta sammanhang, på 1700-talet dominerade istället namn som Bleka, Dåsta, Svana och Grimla.

Andra, mer färgstarka namn än dagens, var till exempel Sommarlöf, Pährlan, Rosöga, Stiärnros, Blåmstra, Krusbålla, Kyndella och Äppelros.

Av tradition anspelar ko – namn oftast på naturen men förr var det också vanligt att ge namn efter djurets födelsetid, som exempelvis Söndagsmön, Fregås, Lördros, Sommargås och Morgonlinna. Enligt en tidigare undersökning har 64 procent av mjölkbönderna en favoritko. Egenskaper hos favoritkor är att de mjölkar bra, är kloka och trygga med människor.

Det finns också en studie från ett brittiskt universitet som visar att mjölkkor med namn ger mer mjölk. Däremot så visade en undersökning att bara var femte bonde upplevt att de varit med om att kor reagerat på sitt namn.

Den senaste tillgängliga statistiken kring de svenska kornas namn har några år på nacken. Då hade drygt 256 000 av de över 300 000 svenska korna ett tilltalsnamn, och allra vanligast var Rosa med drygt 14 000, före Stjärna med nästan 12 000 och Krona med 8000. Därefter följde Sara, Maja, Lilja, Majros, Linda, Blomma, Lisa, Stina och Saga. Och även om siffrorna måhända har skiftat något sedan undersökningen gjordes så är det rimligt att tro att det fortfarande är samma namn som ligger högt upp på topplistan över vad de svenska korna heter.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share