Kalla in Generaldirektören till riksdagen

Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin måste komma till riksdagen för att förklara varför EU-stöden från 2015 ännu inte betalats ut till de svenska 

bönderna. Det kräver Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson.

Tusentals bönder väntar fortfarande på sina EU-ersättningar för 2015, 2016 och 2017. Detta samtidigt som torkan slår hårt mot böndernas ekonomi.

Det extra krisstöd på grund av torkan, som regeringen beslutat om, är för många bönder bara växelpengar i förhållande till de stora inkomstbortfall som de drabbats av när EU-ersättningarna blivit liggande på Jordbruksverket.

Nu måste Jordbruksverkets generaldirektör komma till Miljö- och jordbruksutskottet för att förklara hur det kan komma sig att de svenska bönderna ska vänta 3-4 år på sina pengar. Ingen annan yrkesgrupp skulle acceptera att få en stor del av sin lön uppskjuten på detta sätt.

Jordbrukarna har genom de senaste åren fått olika besked om när stöden ska betalas ut, men dessa tidpunkter har varje gång senarelagts. Nu utlovas att stöden ska vara utbetalda första kvartalet 2019. Nu måste det vara slut på denna oseriösa hantering av böndernas ekonomi. Även jordbrukare måste kunna lita på staten.

Share