Italien har ökat produktionen

Odling av industrihampa kan stärka jordbruket

Edoardo Gammaitoni, en av ägarna till Le Canapaie.

ITALIEN (JB)

Sedan hampalagen reglerades i Italien 2016 har produktionen ökat explosionsartat. Butiker för ”cannabis light” breder ut sig över landet, och produkter som hamparicotta och hampaöl har blivit populära. Hampans hållbarhetsaspekt är minst lika viktig som den ekonomiska.

Fram till 1940-talet var Italien världens största tillverkare av hampa efter Sovjetunionen. Efter kriget och i takt med att syntetfibrer tog över, minskade odlingen av hampa. Den nedåtgående trenden fortsatte när kampanjen mot olagligt narkotikamissbruk stärktes.

2016 legaliserades hampaodling för icke-farmaceutisk användning i Italien. Markarealerna tillägnade växten ökade från 400 hektar 2013 till 4 000 hektar 2018. Lagen infördes med syftet att öka den industriella hampaproduktionen. Italienarna har utnyttjat lagförändringen för att producera alltifrån hamparicotta, -vitlök och -pasta till miljövänliga tegelstenar och hampakosmetika. Italien är idag den fjärde största hampaproducenten i Europa.

Lagen tillåter odling av växter med en THC-halt på upp till 0,2 procent, och marknaden för försäljning av lätt cannabis exploderade. Idag finns fler än 500 cannabis light-butiker i Italien. Den inkonsekventa regleringen tillåter att blommorna köps, men det är fortfarande olagligt att röka eller äta dem. Blommorna används ofta till örtte eller som väldoft för garderober, men majoriteten av kunder smular sönder dem, rullar och röker dem.

– Hampaboomen är ett utmärkt exempel på jordbruksföretagens möjligheter att tänja på gränserna, säger Roberto Moncalvo, presidenten för Coldiretti, Italiens största lantbrukareförening.

Ett viktigt syfte med att främja hampaproduktionen är dess miljöfördelar. Hampan kräver inte några bekämpningsmedel, förhindrar ogräs från att växa och förbättrar jordstrukturen.

I Umbrien ligger företaget La Canapaie. Mitt i det böljande prunkande landskapet breder hampafältet ut sig. Grönskande kullar omger fältet och naturen är vildvuxen, nästan djungelaktig. Hampaväxterna känns som en naturlig del av omgivningen. La Canapaie började odla hampa för att röra sig i en mer ekologisk riktning.

– Odlingsmarken är fri från föroreningar eftersom luften är mycket ren här, och hampan växer utomhus i det frodiga umbriska landskapet utan bevattning, eftersom hampan är en mycket tålig och snabbväxande gröda, säger Edoardo Gammaitoni. Hampan odlades flitigt på landsbygden i regionen Umbrien fram till 1950-talet. Om hampan för två generationer sedan främst användes för textilier, så är det främsta användningsområdet idag livsmedel.
– Våra mor- och farföräldrar kommer ihåg och har berättat för oss hur de odlade hampa, främst för att producera textilier. Det senaste året har vi prövat att använda hampafibern för att tillverka väskor, påsar och dukar med broderier, säger Edoardo.

Hampa börjar också mer och mer nyttjas som isoleringsmaterial eftersom man slipper lim och andra syntetiska material. Till andra naturliga isoleringsmaterial måste flamskyddsmedel tillsättas, men hampa brinner dåligt.

Andra fördelar är att hampakalk är ett hygroskopiskt material, vilket innebär att väggarna både absorberar och frigör fukt från luften beroende på fuktighetsnivån. Detta eliminerar kondens, förhindrar mögeluppkomst och håller en inre fuktighet på 40- 60 procent; något som hämmar tillväxten av virus och bakterier. Allt detta uppnås utan att det behövs mekaniska ventilationssystem eller impregnering.

En annan produkt på frammarsch i Italien är papper av hampa, i och med den låga halten lignin, 20 procent, jämfört med träfiber. De stora mängder syror som används för att bearbeta träet, en dyr och förorenande process, är inte nödvändig med hampapapper. De klorbaserade föreningarna som behövs för papperet som görs av träfiber behövs inte heller eftersom hampafibern redan är vit.

Hampa är viktig både ur ett hållbarhetsperspektiv och som ekonomisk faktor. Lagen har därför betytt extra mycket för de fattigare regionerna. På Sicilien finns föreningen Rete Canapa Sicilia, vars mål är att främja och marknadsföra användningen av hampa. Hampa har räddat verksamheten för många av föreningens drygt 20 producenter.

Stor del av skörden blir till pasta, olja och mjöl. Hampa genererar mycket större nettoresultat än vete. Enligt Italiens råd för lantbruksforskning och analys av jordbruksekonomi har år med ”monokulturell veteodling” i delar av Italien orsakat jorderosion och andra risker. Odlingsarealer avsedda för durumvete minskade med mer än fyra procent under 2018. Utvecklingen mot hampajordbruk hjälper till att kompensera detta.

Canapa Mundi är sedan 2015 Italiens internationella årliga hampamässa, och den största branschhändelsen i Italien. Här möts producenter, konsumenter, bönder, distributörer, återförsäljare, föreningar och kunder från hela världen. Livsmedel, kläder, bioplaster, odlingsprodukter, byggtekniker och verktyg säljs i de många stånden. Mässan lyfter fram hampans kvalitativa och hållbara egenskaper samt respekten för de historiska rötterna.

Och det är i denna anda La Canapaie och många andra producenter verkar.

Våra blomställningar handplockas och vi producerar ungefär 150 kilo torkad råvara per säsong. Hampafröna kallpressar vi sedan för att producera olja och mjöl. Av en del av mjölet tillverkar vi pasta. Men vårt hampaöl är utan tvekan den bäst säljande produkten, säger Edoardo.

På senare år har även den kallpressade hampaoljan blivit populär, även om den kanske inte är ett direkt konkurrerande hot mot landets olivolja.

– Hampaoljan är eftertraktad eftersom den är så näringsrik. Den kommer från plantans frö, medan olivoljan kommer från själva frukten, säger Edoardo.

Om inte lagen regleras på nytt kommer hampan sannolikt att hitta många nya och kreativa användningsområden i Italien.

Text och bild: CIA ERANDER DANIEL GAHNERTZ

Share