Investeringsbehov i Rumänien

Romania1 014Nu arrangerar Elmia en skogsmässa i landet

Det gick snabbt när investeringarna i ny skogsteknik startade i de baltiska staterna och i Polen. Nu är en liknande utveckling på gång i Rumänien.

Rumänien är det skogsrikaste landet i sydöstra Europa. Skogarna är välskötta, virkesförrådet betydande och möjligheterna stora. – Här finns ett gediget skogskunnande, samtidigt som produktiviteten måste höjas, säger Torbjörn Johnsen på Elmia, som under planeringen av den kommande skogsmässan Forest Romania besökt landet flera gånger. Rumänien har 6,4 miljoner hektar skog. 70 procent är lövträd, 30 procent barr.

Planen är att genom planteringar utöka skogsarealen med en miljon hektar fram till 2020. Avverkningen ligger på cirka 19 miljoner kubikmeter per år. Virkesförrådet växer med mer än 6 miljoner kubikmeter per år tack vare en tillväxt om 25 miljoner kubikmeter. – Det mesta avverkas med motorsåg och hela stammar körs ut med skidders, berättar Anamaria Deliu, som är Elmias projektledare för mässan.

Hon kommer från Rumänien och arbetade tidigare på landets svenska ambassad. Skidders är detsamma som lunnare, en maskintyp som var vanlig i det nordiska skogsbruket fram till slutet av 1960- talet. I viss utsträckning kör man även med hästar. Låg tekniknivå leder till låg produktivitet, men det fungerar så länge lönerna är låga. Industrins löner stiger vilket driver kostnaderna i skogen och tillgången på arbetskraft.

Romania1 012Det krävs modernisering och rationalisering för att det rumänska skogsbruket ska klara konkurrensen inom EU. Skogarna ägs i huvudsak av det allmänna. 50 procent är statlig och övrigt skog tillhör kommuner, kyrka och privata aktörer. Även om stora arealer privatiserats så är styrning och kontroll av skogsskötsel och avverkning fortfarande centraliserad.

En nationell myndighet upprättar skogsbruksplaner och tar fram 10-årsplaner över vilka områden och hur stora volymer som ska avverkas. Avverkningsrätterna säljs på auktioner till i huvudsak privata entreprenörer. – Det finns cirka 2 500 aktiva entreprenörer. Många av dem är företag som svarar för hela kedjan från avverkning och transport till förädling. Markägaren har ansvaret för återplantering och skötsel, förklarar Anamaria Deliu.

Ägarstruktur och lagstiftning tillsammans med besvärlig terräng betyder att teknik och metoder inte rakt av kan överföras till Rumänien. Det är ett land som kräver långsiktighet och engagemang. Samtidigt finns stor potential i ett av EU:s folkrikare länder med 20 miljoner invånare gränsande till Ungern, Ukraina, Bulgarien, Moldavien och Serbien.

Forest Romania arrangeras den 16-18 september 2015. Det är Rumäniens första demomässa i skogen. Arrangörer är Elmia, som arrangerar världens största skogsmässa, Elmia Wood, och DLG, som bland annat står bakom Agritechnica, världens största lantbruksmässa.

Share