Informativ småbrukardag i Fastebo

Jordbrukets betydelse för Sverige lyftes fram

På vagnen ser vi Stefan Thorslund, som tidigare varit ordförande för Småbrukarna i Östergötland, tillsammans med Magnus Oscarsson (KD), hans sekreterare Denice Cassel, samt Kicki Bruno som hade loppisförsäljning på Småbrukardagen.

VALDEMARSVIK (JB)

Föreningen Småbrukare i Östergötland hade i år sin traditionella sammandragning hos Ingela och Ulf Karlsson på gården Fastebo Nygärdet, strax norr om Valdemarsvik. Inte minst lyftes jordbrukets stora betydelse för Sverige fram av riksdagsman Magnus Oskarsson (KD), som var årets inbjudne talare.

Det var alltså på gården Nygärdet, där makarna Karlsson förutom själva jordbruket, skaffat sig flera ben att så på. Gummiverkstad, foderförsäljning och maskinstationsverksamhet i form av rundbalning finns också i företaget.

Småbrukarna vill på det här sättet informera om sin verksamhet och propagera för att även småskalig verksamhet ska vara möjlig inom lantbruket.
– Vi vill verka för en levande landsbygd, vilket förutsätter småskalighet och decentralisering, samt skapa en bättre kontakt mellan odlare och konsumenter, säger Helen Åberg, ordförande i föreningen.

På småbrukardagen var det hon som ansvarade för serveringen och bjöd bland annat på en superb äpplekaka. Det såldes för övrigt en del närproducerat och på plats fanns bland andra Uffe ”i Bygget” Jonsson. Han hade med sig ett lass havrekärvar lämpade för småfåglarna och som han kört av hemma på gården med den självbindare som ägs av hembygdsföreningen i Gryt, men som förvaras hemma hos honom.
– Det är fantastiskt att denna knytapparat, vars princip fortfarande används på nya balpressar, fungerade helt utan mankemang. Inte en enda nek missade den, sade Uffe.

En av dem som köpte med sig ett par havrekärvar hem till Ödeshög var riksdagsman Magnus Oskarsson. Han höll dessutom ett intressant anförande där han lyfte fram jordbrukets betydelse för vårt land.
– I den livsmedelsstrategi som tagits fram gäller det nu att gå från ord till handling. Inte avveckla, utan utveckla jordbruket. Idag har vi 50 miljarder i handelsunderskott på livsmedel, konstaterade Oskarsson.

Han berättade vidare att under 2016 slutade fem mjölkbönder varje vecka och att det i dagsläget finns flera naturreservat än mjölkbönder i Sverige. Samtidigt är det så att även om bonden oftast jobbar ensam, eller tillsammans med ett fåtal anställda, så genereras många arbetstillfällen baserade på landsbygden för att serva gården.
– I dagsläget är varannan tugga vi äter import. Självförsörjningsgraden är endast 40 till 50 procent. Det är väldigt annorlunda i vårt grannland Finland. Det var inte så länge sedan de hade krig. Därför har de tänkt till och tänker annorlunda än vi i Sverige.

Han lyfte också frågan om kommuner och andra som köper in råvaror som serveras till våra barn och äldre. De måste ställa samma krav på att det kött som köps in, har tagits fram på ett sätt som överensstämmer med de regler för djurhållning vi har i Sverige. Det är fullständigt orimligt att först bestämma vad som gäller i vårt land och sedan köpa in kött som vore olagligt att producera här.
– Med rätt förutsättningar vid upphandlingen fungerar detta. Ett exempel på detta är Ödeshög där det kött som köps in till 100 procent kommer från Sverige. Men äter ni på restaurang så fråga varifrån köttet kommer. Detta kan påverka den näringen, där i dagsläget så mycket som 90 procent är importkött.

Dessutom pekade Oskarsson på det orimliga i att miljöbalken klassar jordbruket, som producerat livsmedel, som miljöfarlig verksamhet.
– Den som sysslar med växtodling och mjölkproduktion har 800 regler att hålla sig till, vilket är absurt, konstaterade Magnus Oskarsson.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share