Hushållningssällskapets årsstämma 2017

Nominerade och vinnare av Årets Östgötabonde. Från vänster familjen Carlsson, Herrsäters gård, som blev Årets Östgötabonde 2017, nominerade familjen Sturesson, Fogdegården samt nominerade Dag Hermansson, Ullevi egendom.

VRETA KLOSTER (JB)

Anförande om livsmedelsstrategierna, verksamhetsberättelse, avtackningar, val av hedersmedlem, nyval, prisutdelning med mera fanns med på Hushållningssällskapets årsstämma. Årets Östgötabonde liksom övriga nominerade presenterades.

Årsstämman på Hushållningssällskapet hade Michael Cornell som ordförande och Louice Lejon som sekreterare. Peter Borring, regionordförande för LRF Östergötland, inledde stämman med ett initierat anförande om den nationella livsmedelsstrategin och om den regionala.

Peter Borring konstaterade att det har dragit ut längre och längre på tiden med den nationella livsmedelstrategin, men att det troligen gett mer i slutändan. Omvärldens förändring till att bli påtagligt mer osäker kan ha fått upp ögonen på fler och även satt självförsörjningsgraden på ag – endan, vilket inte var självklart ens för två år sedan.

LRF och Peter Borring är generellt positiva till livsmedelsstrategin som förpliktigar över regeringar så att den inte rivs upp eller ”glöms bort” efter nyval och eventuell ny regering. Det finns dock både bra och osäkert i strategin. Ett faktum är att det för första gången på omkring 40 år finns ett dokument med positiv ansats för det svenska jordbruket och livsmedelsproduktionen. Samtidigt hänvisar Peter Borring till handlingsplanen är det som kommer visa vart det här leder.

Östergötlands regionala livsmedelsstrategi har fyra fokusområden: Kund och konsument, Konkurrenskraft, Trygghet och Offentlig upphandling. Peter Borring som själv tillsammans med många aktörer medverkat till den regionala strategin och kunnat påverka den tror att det här kommer bli bra för det östgötska lantbruket.

Hushållningssällskapets vd, Katarina Wiklund, berättade om verksamhetsåret som gått. Resultatet blev inte så högt men det kan hänföras till stora investeringar och sådant. Långsiktigheten ger ibland den här sortens resultat i det korta perspektivet men lönar sig i det längre. Bland investeringarna syns framför allt tillköp av mark, renoveringar av bostäder på Klostergården, täckdikning och inköp av ny markkarteringsutrustning.

Mikael Ericsson, som lämnat in en motion om torkbyggnation på Klostergården läste upp den för stämman. Man har tidigare, för flera år sedan, diskuterat en ny tork men inget har hänt. Den befintliga anläggningen lämnar mycket att önska. Mikael Eriksson anför ett antal argument för en ny tork och önskar att frågan ska hållas levande i förvaltningen. Styrelsens svar är att man inte avslår motionen och att man faktiskt håller frågan levande. Verkligheten förändras med priser och annat. Arealunderlaget är idag för litet för en ny tork men sådant som nya samarbeten kan förändra detta.

Karin Varverud och John Widegren valdes in i styrelsen som nya styrelsemedlemmar. I slutet av stämman avtackades vice ordförande Johan von Kantzow, styrelsemedlem Robert Nilsson samt revisorn Mats Rehnström.

En punkt på dagordningen var valet av ny hedersmedlem. Det blev den mycket omtyckta försöksledaren Lennart Johansson som betytt väldigt mycket för Hushållningssällskapet. Han började på sällskapet 1979 som säsongsanställd på försöksverksamheten. 1983 då blev han helårsanställd försöksledare. Lennart avslutade sin tjänst på sällskapet med en period som tillförordnad vd och har sett sex vd:ar i Hushållningssällskapet.

Årets belöningar gick till Lennart Fredriksson, Botanicum handelsträdgård som fick utmärkelse för Välskött trädgård. Erik Månssons pris gick till Biototal AB och till Årets gille hade Åkerbo-Hanekind valts.

Utmärkelsen Årets Östgötabonde är ett samarbete mellan Länstidningen och Hushållningssällskapet. Bara att bli nominerad i konkurrens i ett län med så många skickliga och drivna lantbrukare är en seger i sig. Carl G Nilsson som varit med i juryn i alla år skruvade upp spänningen i bästa Oscarsgalastil. Familjen Carlsson, Herrsäters gård, tog hem denna utmärkelse som delades ut för tionde gången. De andra två nominerade, familjen Sturesson, Fogdegården och Dag Hermansson, Ullevi egendom, fick även de välförtjänta diplom.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share