Högsäsong för värmepumpar

Tillverkaren i Markaryd har bråda dagar

Nibes nya bergvärmepump har mängder av innovativa förbättringar enligt tillverkaren. Den ska ge hög komfort och energibesparing – på ett ännu mer hållbart sätt.

SVERIGE (JB)

Med kallare tider som väntar är det många som ser över sin uppvärmning. Nibe ser mer medvetna kunder som vill göra bra val ekonomiskt och energimässigt.

Det är tider av ökande räntor, hög inflation och annat som ger en sämre hushållsekonomi. Man är generellt mer försiktig med sina utgifter och avvaktar en del inköp eller avstår dessa helt. Frågan är om det även gäller värmepumpar.

Är kunderna mer tveksamma på grund av det ekonomiska läget eller bry de sig inte och köper enligt sina behov ändå?
– Kunderna är mer medvetna om sin energianvändning och angelägna att göra åtgärder som påverkar deras ekonomi och energiförbrukning i positiv riktning, säger man från Nibe som tillverkar värmepumpar sedan 1981.
– Det gör att vi märker ett ökat intresse för energibesparande produkter och funktioner som våra intelligenta värmepumpar erbjuder. Sedan 2012 har de kunnat kopplas upp mot internet och följa elpriserna på den nordiska elhandelsbörsen Nordpool Spot. På så vis kan de sänka den rörliga elkostnaden på elräkningen.

Det finns också en extra aktuell del i det här:
– Våra värmepumpar kan även kombineras med exempelvis solceller. Tack vare en unik lösning så samspelar solcellerna med värmepumpen och kan balansera energianvändningen på ett effektivt sätt.

Hur ser det då ut på marknaden för värmepumpar när kylan närmar sig?
– Generellt känner vi att det är en stor efterfrågan på våra produkter. Hösten är vår högsäsong och ovanpå det är vi inne i en utbytesvåg i Sverige.
– Det finns också en trend av att byta värmepump i god så att man inte sitter med en havererad värmekälla mitt under de kallaste vinterdagarna.

Sedan är förstås produkterna mycket bättre idag än de var för tjugo år och gör bytet lönsamt.
– Andra delar som bidrar till en ökad efterfrågan är förstås bidraget för energieffektivisering och höga energipriser.

Förra vintern uppgav firmor att det kunde vara mycket långa väntetider på att få en pump installerad. Det kunde röra sig om många månader innan pumpen ens kom till Sverige. Hur ser det ut idag?
– Det är alltid en kombination av att produkten ska finnas tillgänglig och att kapaciteten ska finnas, säger Henrik Henningsson, försäljningschef på Nibe. Bedömningen är att tiderna kortats avsevärt så det är inte de långa tiderna för installation idag.

Nibe tillverkas tillverkas i Sverige, i Markaryd, vilket bidrar till en snabbare leverans.
– Vi är rustade för att möte upp denna efterfrågan och våra fabriker går för fullt.

Vilken typ av pumpar efterfrågas mest?
– Vi har alltid haft en stor efterfrågan på bergvärmepumpar, dels för att de kan prestera på topp i vårt tuffa nordiska klimat. Under hösten lanserar vi vår mest energieffektiva bergvärmepump någonsin, Nibe S1256, för att man som konsument ska kunna sänka sin energiförbrukning ännu mer och med hög komfort.

Utvecklingen av luft/vattenvärmepumparna har varit stor och deras prestanda räcker långt idag. Det i kombination med ett mildare klimat har lett till en ökad efterfrågan på sådana.

– När det gäller frånluftsvärmepumpar så har utbytesmarknaden tagit fart. Vår nya Nibe S735 passar som handen i handsken. Den har en kraftfullare kompressor som bidrar till en ökad effektivitet och därmed en lägre energiförbrukning, även när man byter till en ny värmepump.
– Området där utvecklingen är intensivast idag är kopplat till mjukvaran och styrningen.

Text: BO BÄCKMAN

Share