Hjälp till hållbar matproduktion

Krav lotsar småskaliga livsmedelsföretag som vill ställa om till ekologiskt

Det ska bli enklare att ställa om till ekologiskt. Krav lotsar småskaliga livsmedelsföretag som vill ta klivet. Bild: CREATIVE COMMONS

SVERIGE (JB)

Mindre livsmedelsproducenter som vill bidra till ökad biologisk mångfald och mindre klimatpåverkan kan nu få hjälp av Krav med stöd av medel från Jordbruksverket. Det… bidrar inte bara till en mer hållbar produktion utan ligger också helt rätt i tiden.

En ny rapport av forskningsinstitutet FiBL visar att Sverige fortsatt är en av världens ledande ekomarknader med en jordbruksareal på cirka 20 procent. Sverige är ett av länderna med högst konsumtion av ekologiska livsmedel.

– Det är glädjande att Sverige tillhör toppskiktet av länder som har störst andel ekologisk jordbruksareal och högst konsumtion av ekologiska varor. Men vi kan inte luta oss tillbaka och vara nöjda, tvärtom – mycket hårt jobb krävs från oss alla, inte minst i dessa tuffa tider, säger Emma Rung, vd på Krav.

Nu vill Krav ytterligare driva på utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, och höja kraven på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Därför kommer Krav under 2023, med stöd av medel från Jordbruksverket, att lotsa småskaliga livsmedelsproducenter som vill ställa om till ekologisk produktion, eller skala upp redan befintlig produktion.

Lotsningen innebär företagsanpassade satsningar och ska bidra till en ökning av nya ekologiska produkter på marknaden.
– Vi är mycket glada att nu få växla upp vårt arbete med att hjälpa fler livsmedelsföretag i sin omställning. Det är en utmaning att våga satsa på något nytt eller växla upp sin ekologiska produktion och vi vill gärna bidra med det vi kan i att stödja de småskaliga företagen, säger Cecilia Lenbäck, affärsområdeschef Livsmedel på Krav.

I slutet av december fick Krav besked att de tillsammans med två andra anbudsgivare vunnit den upphandling som Jordbruksverket utlyst. Under hela 2023 finns det nu möjlighet för småskaliga livsmedelsproducenter att få lotsning av Krav, som kommer att guida och skräddarsy insatser efter behov. Det kan handla om guidning i att bli certifierad, att göra målgruppsanalyser, konsumentkampanjer eller att identifiera utmaningar som hindrar eller begränsar försäljning av ekologiska livsmedel.

Fler småskaliga producenter skulle enligt Jordbruksverket ta steget till en ekologisk produktion eller öka sitt utbud av ekologiska produkter om de bara fick rätt stöttning.
– Vi har redan fått in intresseanmälningar från olika håll och fortfarande finns det möjlighet att anmäla sitt intresse till oss på Krav, säger Cecilia Lenbäck.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share