Hela Sverige ska fås att blomma

Hushållningssällskapets projekt ska öka biologiska mångfalden

Dikeskanter och fält ska blomma. Det är bra för den biologiska mångfalden och gynnar hela det ekologiska systemet. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Hela Sverige Blommar är ett samarbetsprojekt som skapar bättre förutsättningar för hela vårt ekosystem. Genom att odla blommande fältkanter eller trädor gynnar vi våra bin och andra pollinerare.

Det behövs gladare pollinatörer och mer biologisk mångfald runt om i landet. Hela Sverige Blommar är ett samarbetsprojekt mellan lantbrukare, näringslivsaktörer och Hushållningssällskapen i Sverige. Projektets syfte är att så blommande fältkanter i åkerlandskapet för att gynna pollinerande insekter som humlor och bin.

Tidigare har betydande insatser gjorts regionalt men nu finns projektet i hela landet. Under 2021 deltog närmare 700 lantbrukare och 40 sponsorer till att en blommande yta motsvarande 1 000 fotbollsplaner planterades runt om i Sverige.

Under 2022 deltar alla Sveriges Hushållningssällskap och målet är att så 1 000 hektar blommor tillsammans med deltagande lantbrukare och sponsorer.

– När flera aktörer samarbetar gör vi det enklare för lantbrukaren att odla blommor som våra pollinerare tycker om. Alla projektets deltagare offrar något för att gynna den biologiska mångfalden. Hushållningssällskapet administrerar och planerar åtgärderna, sponsorerna ser till att lantbrukarna får tillgång till frö, lantbrukarna avsätter mark och bekostar sådden av fröerna. Varje enskild insats är relativt liten men samarbetet gör att vinsten blir desto större, säger man från Hushållningssällskapets sida.

Många är redan med på tåget men Hushållningssällskapet söker fler samarbetspartners runt om i landet. Med fler samarbetspartners kan projektet odla mer blommor och skapa större mångfald för våra nyttodjur.

– Alla som deltar känner en stolthet. Företagen som vi samarbetar med är nöjda över att kunna bidra och få synas i ett gott sammanhang och lantbrukarna är stolta över att vi synliggör deras miljöarbete, säger Mattias Hammarstedt, växtodlingsrådgivare och projektledare för Hela Skåne Blommar.

De lantbrukare som vill delta kan läsa mer på Hushållningssällskapets hemsida om det viktigaste som man behöver tänka på när det gäller växtföljd och ettåriga och fleråriga fröblandningar. I korthet går det ut på att: så på våren, så intill en vårsådd gröda, så inte den ettåriga frö blandningen på samma plats flera år och att honungsört kan bli svårbekämpat i efterföljande höstraps.

Den som vill bli samarbetspartner eller veta mer om projektet kan kontakta en projektledare i sitt närområde.
– Gladare pollinatörer har fler positiva effekter. Fler insekter ger föda till rapphöns och andra fåglar. Zonerna och trädorna ger även skydd för fältvild och större klövvilt. I allt så ökar den biologiska mångfalden och i slutändan gynnar det även predatorer och oss människor. Vi skapar även vackra miljöer som människor kan koppla av i och skapa en återhämtning, säger man på Hushållningssällskapet.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share