Han driver familjeföretaget vidare

Marcus blev tredje generationen att driva Furab redan i 30-årsaldern

Marcus Furusköld, ägare och företagsledare för företaget Furab AB samtalar tillsammans med Jan och Catrin Siverskog kring de investeringar som skett på Evertsholm genom åren.

SÖDERKÖPING (JB)

Det är sent en fredagseftermiddag och mörkret har lagt sig över Östergötland. Ännu är inte arbetsveckan slut för Marcus Furusköld, vd för familjeföretaget Furab AB. Som sista notering i kalendern står ett besök hos Jan och Catrin Siverskog. Sedan är arbetsveckan slut. Åtminstone vad gäller att besöka företagets kunder.

Vi befinner oss i personalrummet på Evertsholms gård utanför Söderköping. Runt det ovala bordet bjuds det på kaffe och nyköpt kaffebröd och Marcus Furusköld, ägare och företagsledare för företaget Furab AB samtalar tillsammans med Jan och Catrin kring de investeringar som skett på Evertsholm genom åren, och hur detta skett i ett nära samarbete med Furab.
–Sedan vi började med grisproduktionen här på Evertsholms gård 1998 så har Furab tillsammans med företagssamarbetspartners varit en given affärspartner för oss och allt har fungerat väldigt bra. Inte minst vad gäller service, underhåll och reservdelar, säger Catrin.
Jan Siverskog fortsätter:
– Det var ju Furab, som då när vi startade upp, byggde upp hela systemet vad gäller inredning och fodertransportörer. Vi började med att köpa tre-fyra silos och precis som så många andra räknade vi med att vi skulle klara oss med mindre silos än vad som sedan visade sig behövas. Därför brukar jag alltid råda folk att köpa större silos än vad som först var tänkt och vår senaste silo levererades till oss 2017.

Det är inte så vanligt att man redan i trettioårsåldern tar över familjeföretaget och driver det vidare. Både ett arv och ett förtroende att förvalta men det är just så det gått till inom familjeföretaget Furab. Inte minst med beaktande av att ett generationsskifte i ett företag inte är det enklaste alla gånger. En process som kan ta många år innan alla bitar faller på plats.
– Ja, det började med att min far blev tillfälligt sjuk för några år sedan och var tvungen att genomgå en operation. Han hade fram till dess att han blev sjuk levt ett liv som bestod av ständigt jobb och dessutom var han oftast även på resande fot. Det gjorde att han i samband med detta tog sig tid att fundera på vad han ville göra efter operationen. Marcus fortsätter.
– Nu blev ju min far helt återställd igen men tankar kring att kanske arbeta lite mindre och få ta det lite lugnare var något som han önskade i framtiden. Tankarna omvandlades till verklighet och Marcus trädde in som företagsledare i Furab.
– Jag har även en syster som bor i Finspång här i Östergötland och från hennes sida fanns det ingen önskan om att få vara en del av företaget. Det blev därför jag som tog över och jag tycker att det har känts bra från första början säger Marcus.

Marcus valde att efter gymnasiet utbilda sig till Ekonomagronom vid SLU Uppsala campus Ultuna. Det var där han träffade sin hustru som kommer från Söderköping och där hennes föräldrar bor på familjegården. Det var även under den tiden som tankarna började kretsa till ett tidigare generationsskifte än vad man kanske är van vid.
– Det föll sig ganska naturligt att man jobbade intensivt inom familjeföretaget även under pågående studier, säger Marcus.

Trots arbete i familjeföretaget gjorde Marcus valet att efter genomförda studier börja som försäkringssäljare hos Länsförsäkringar vilket han anser var en mycket lärorik tid. Ett jobb som han valde att behålla fram tills för ett år sedan när han gick från att ha två arbeten till att endast ha ett.
– Jag beundrar min pappas ödmjukhet genom att det var han som lät mig ta beslutet att genomföra ett generationsskifte och inte tvärt om.

Och även om ett generationsskifte nu är genomfört så är Marcus pappa fortfarande verksam inom företaget även om han valt att ta ett steg tillbaka och numera har mer varierande arbetsuppgifter.

Furab startade sin verksamhet redan 1964 på Furuskogens gård i Skara och grundare av företaget var Marcus farfar Folke Johansson. Företaget började med att tillverka plåtsilor och ventilationstrummor av aluminium. Sedan övergick man till att tillverka lagringssilos av glasfiberarmerad plats för lagring av foder och spannmål och fortfarande är flera av dessa fortfarande i bruk.

Numera arbetar man främst med systemlösningar för hantering av foder efter skörd. I produktsortimentet finns silos, skruvar och fodertransportörer. Sedan en tid tillbaka även en ny och egentillverkad vinkelväxel. Av den totala omsättningen står 80 procent för försäljning till lantbrukskunder och återstående 20 procent utgör försäljning inom industrin där kunderna som exempel kan vara mindre foderfabriker. Sedan 2012 är företaget även generalagent för Chore-Times utfordringssystem.

Företaget har i genomsnitt åtta helårsanställda och av dessa ingår de flesta i företagets montageteam. Sedan 2019 har man även en säljare i Mälardalsregionen. Med sin erfarenhet fann man här den kompetens man sökt för att etablera sig på marknaden i Södermanland/Östergötland men även möjlighet att successivt utöka sina marknadsandelar i Norge.

På frågan hur Marcus ser på framtiden för Furab på kort sikt utbrister han med ett leende.
– Givetvis vill jag fortsätta träffa glada kunder och för oss är det också viktigt att de är nöjda. Någon som dessutom är trevligt är att fortfarande möter man kunder som kände min farfar. Marcus fortsätter:
– Ser man på längre sikt så vill företaget gärna anpassa sig till den digitalisering som skett under senare år. Gärna då genom att exempelvis publicera artiklar på företagets hemsida men även att tillhandahålla en webbportal som möjliggör för kunden att lägga order direkt.

Marcus ser det som angeläget att fortsätta att tillhandahålla och vara med på marknaden vad gäller både stort som smått när det gäller lagring av foder och spannmål. Vidare så är man intresserad av att arbeta vidare på bioenergisidan och då gärna vad gäller anläggningar för hyresfastigheter.

Ett annat projekt som påbörjats är arbetet med att utveckla en ny typ av 3D givare där sensorn läser av hur mycket foder som återstår med hjälp av topografisk mätmetod. Informationen förmedlas sedan till foderleverantören för att på så vis underlätta att rätt mängd transporteras till platsen men även för att underlättar logistiken, företaget kallar detta för ”Digital silo”.

Det är inte svårt att förstå att det krävs en del för att axla rollen som tredje generationens företagsledare i ett familjeföretag. Inte minst vad gäller kännedom om företagets historia, dess nuvarande verksamhet samt förmågan att bibehålla goda kundkontakter som etablerats under åren. Och utöver detta, att ha de rätta ledaregenskaperna samtidigt som man har en god relation till sina anställda.

På frågan om de har något gott råd till de som bär på funderingar på att starta eget, att kanske nyinvestera eller som i Marcus fall, ta över familjeföretaget så är Jan och Catrin eniga. Starta inte för sent! Och Marcus väljer att fortsätta. Tveka inte. Kör på! Allt ordnar sig. Finns bara intresse och vilja så finns det inget som begränsar. Att driva ditt eget företag innebär att du själv bestämmer över din tid, du är mer flexibel och kan styra tiden såsom du själv vill.

Text och bild: MARIA LÖNNBERG

Share