Hägn med sju älgar ska locka fler än jägare

Michael Schepler försöker mer och mer bekanta sig med älgkalven Hälge för att få honom så tam som möjligt.

SÖDERKÖPING (JB)

Anläggningen Boda gård har fått ett intressant tillskott ur turistsynpunkt, vilket Lars och Michael Schepler hoppas mycket på. Sju älgar är utplacerade i olika hägn i en anläggning som omfattar totalt 135 hektar varav en konstgjord sjö på 43 hektar.

– Idén med älghägn var att vi ville utveckla anläggningen på ett bra sätt. Sedan såg vi att det finns en stor marknad i dag med älgpark och hundträning, berättar 31-årige Michael Schepler inledningsvis, men vi väntar fortfarande på till ståndet från länsstyrelsen.
En viktig orsak var också att kunna erbjuda kunderna något mer än hundträning.
– Vi ville inte låsa oss där, utan med en älgpark kan vi få in ett annat kundunderlag. Man blir lite enkelspårig om man enbart går på jaktfolk, tycker Schepler.

Det som anläggningen står för i dag är jakt, uppfödning av änder, hundträning, konferens, visning av djuren i hägnen och skytte. Boda gård, beläget fem kilometer från Östra Ryds samhälle, kan som synes erbjuda ett mycket varierat program och då med älganläggningen som grädde på moset.

– Det går att ha visningar av djuren i hägnen också, det är dit vi vill komma. Vi har parken öppen en viss tid och då kan folk komma in och se älg, vildsvin, dovhjort, kronhjort och mufflonfår. Älgar, vildsvin och mufflon finns på den tama sidan än så länge, berättar Michael Schepler.
– När vi har byggt ut med den stora cafeterian vid insläppet på älgparken, vill vi ha tama djur där nere med getter som i Kolmården. Väldigt populärt bland barn.

Älgarna har hämtats från älgparkerna i Målilla, Nybro och Kolmården. De från Målilla är mer tama än de andra. De sju djuren består av en vuxen tjur, en älgko, två tjurkalvar och tre kvigkalvar. Det första djuret kom i början av mars. När djuren ska transpoteras från respektive älgpark bedövas de med en pil av en certifierad skytt och forslas sedan till en hästtransportvagn där de får vakna.

Djuret ska sedan ställa sig upp innan transporten startar så att man ser att djuret kan stå. När ekipaget väl börjar rulla lägger sig djuret igen. Älgarna är födda i fångenskap.

Foderplatserna läggs i åkruttens riktning för att vara lämpligt belägna för besökarna. Det blir tre foderplatser, ett i varje hägn. Hägnen är tre till fem hektar stora.

Älgarna är som människor, utfodringen sker på bestämda tider. I tre hägn är det enbart älgar. Däremot är det fler hägn med olika djur.

Det mesta kommer att dra igång i sommar under förutsättning att tillstånd erhållits från länsstyrelsen, främst för hundträningens skull. Vitsen med att ta älgar från olika parker är för att undvika inavel. Betäckning i hägnen sker på naturligt sätt.

Skolklasser tror Schepler blir relativt vanliga gäster. De kan då kolla på tjurkalven Hälge när han mumsar på potatis och morötter.Vildsvinen Silvia och Pontus är andra trevliga och tama bekantskaper. Geten Mirjam fick en morot av Michael Scepler att knapra på, något hon gillade.

Michael Schepler bor på området med sin sambo Josefine Carlsson och den 17 månader gamla dottern Tara. Det blir en spännande framtid för Boda gård och dess älgpark.

Text och bild: OWE BERGGREN

Share