Gröna sektorn ska bli mer jämställd

Ny satsningen Skörda lika vill öka andelen kvinnor

Nu startar Hushållningssällskapet upp projektet Skörda lika för ökad jämställdhet inom lantbrukssektorn över hela landet. Bild: ISTOCKPHOTO

Skörda lika är ett projekt som drivs av Hushållningssällskapet. Målet är att uppmärksamma de faktiska jämställdhetsförhållanden som råder inom lantbrukssektorn och samtidigt skapa… förutsättningar för kvinnor att känna sig välkomna till och stanna kvar i branschen.

Inom de gröna näringarna är könsfördelningen 17 procent kvinnor och 83 procent män. Det tänker Hushållningssällskapet ändra på, eftersom jämställdhet och lönsamhet hänger ihop och startar därför upp projektet Skörda lika för ökad jämställdhet inom lantbrukssektorn över hela landet.

– Ett av målen för projektet är att inkludera kvinnliga lantbruksföretagare på ett bättre sätt. Vi ser även möjliga effekter till att påverka branschen för att bli mer lönsam, konkurrenskraftig och innovativ. Detta är en viktig del i den utmanande kompetensförsörjningsfrågan inom den gröna sektorn, vi har allt att vinna på en jämnare fördelning mellan kvinnor och män inom gröna yrken. Men även på sikt att fler kvinnor stannar kvar i branschen, säger Annika Jönsson, projektledare för Skörda lika.

Nätverket Skörda lika ska vara en dörröppnare, ett stöd och ett nav där kvinnliga deltagare möts på lika villkor. En plats där man hämtar energi och skapar nya möjligheter. Tillsammans med andra deltagare med liknande utmaningar i sin gröna vardag träffas man för kompentensutveckling, föreläsningar och dialog. Nätverksdeltagarna är med och sätter agendan utifrån sina behov och önskemål.
– Det här är ett viktigt projekt. Ingen kan göra allt, men detta är en bra början, avslutar Annika Jönsson.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share