Gammal kraftverksdamm

Minikraftverket i Borkhult börjar närma sig sin fullbordan.

ÅTVIDABERG (JB)

Energibolaget Farmarenergi i Åtvidaberg AB ägs huvudsakligen av lant- och skogsbrukare i kommunen. FÅAB producerar årligen 4 000 megawatt fjärrvärme i Åtvidabergs tätort, äger ett vindkraftverk och är delägare i en vindkraftspark med en sammanlagd elproduktion på upp till 5 000 megawatt.

Nu är man på väg att också kunna producera vattenkraftsel från ett eget minikraftverk beläget i Borkhult. Länstidningen Östergötland har i en tidigare artikel berättat om arbetet att renovera kraftverksdammen och nu ett år senare har byggverksamheten kommit igång med själva kraftstationen.

Frågan väcktes internt i FÅAB för cirka nio år sedan. Man visste att det tidigare funnits en kraftstation med vattenförsörjning som upphörde under 1950-talet. Ett kulturhistoriskt värde finns i satsningen på Borkhult.

För att kunna starta projektet förvärvades en avstyckad fastighet där en kraftstation kunde uppföras. För att markköpet skulle kunna genomföras var det nödvändigt att FÅAB fick tillstånd av Mark- och miljödomstolen i Växjö för att i enlighet med miljöbalken anlägga en kraftverksbyggnad med tillhörande turbin. Tillståndet erhölls och projektet kunde inledas hösten 2015.

Renoveringen av kraftverksdammen blev färdig under senhösten 2015. Domen i miljödomstolen innebar att grävarbeten i anslutning till vattenområdet inte får göras i perioden 1 maj till 15 september.

Med ett uppdämt vattenmagasin beläget på en högre nivå och en plats lägre där kraftstation ska byggas ger en fallhöjd från dammen till turbinen på nästan nio meter, där kopplas vattenmagasinet och turbinen ihop med en cirka 25 meter lång tub för det energigivande vattenflödet.

Det gäller att utföra arbetet noga eftersom det handlar om avsevärda krafter när flödet som mest kan komma att vara 1 000 liter per sekund som är slukkapacitet för turbinen som i sin tur ska driva den elströmsalstrande generatorn. Kraftverket kommer att vara ett strömkraftverk, det vill säga ingen reglering får förekomma utan det är den naturliga tillrinningen som utnyttjas för kraftproduktion.

De nödvändiga markarbeten måste göras för att få en säker och stabil plats där själva kraftstationen ska placeras och att planera markytan där tuben ska vila. Tuben, kommer i ett senare skede att täckas över för att skyddas för solljus eftersom den är tillverkad i ett plastmaterial.

Den förhållandevis lilla byggnad som uppförs, ska ge rum för turbin, generator och ett så kallat sugrör till utloppet för vattnet ner mot sjön Yxningen.

Byggnaden måste stå stabilt och bli omsorgsfulld armerad inför gjutningen med betong. Taket på huset är lyftbart dels för att installera turbin och generator men det kommer också att fylla sin funktion om det skulle uppstå behov av att reparera eller utbyta någon komponent i framtiden.

Tisdagen den 10 januari 2017 levererades den ett ton tunga generatorn från företaget Bevi AB i Blomstermåla. Tommy Pettersson, som varit på plats under hela byggtiden med sin bandgående grävare, lyfte elegant av generatorn från släpet och förflyttade den ner mot kraftstationen. Där mellanlandade den och kläddes av sitt emballage för att sedan åter lyftas och transporteras hängande i lod i grävaren.

Intill kraftstationen sänkte Tommy kranarmen försiktigt och inne i huset kunde en av byggarna dirigera den tunga pjäsen till sin plats. Generatorn kan ännu inte göras permanent fast, den måste lyftas en gång till så att man kan få turbinhjulet på plats under generatorn.

När huset är färdigt och installationen av turbin och generator är gjorda med tuben på plats kommer projektet att gå in i en lugnare fas. Då återstår mycket arbete med ledningsdragning och kopplingsarbeten för att kunna börja leverera el till den närliggande transformatorn.

De stora delarna i projektet är avklarade nu i början av 2017 men företrädare för FÅ- AB vågar inte ange något exakt datum när kraftverket kan börja leverera elström till nätet, förhoppningsvis under året.

Text och bild: KLAS-GÖRAN WENNERSTRÖM

Share