Framtidstro för mjölkbönderna

Från vänster Mikael Bäckström ordförande LRF Jönköping, Marita Wolf, Rimforsa mjölk, Peter Borring, ordförande LRF Östergötland tillika dagens moderator samt Magnus Oscarsson, riksdagsledamot KD och arrangör för Mjölkens dag i riksdagen 2017.

SVERIGE (JB)

I år blev Mjölkens dag i riksdagen mycket lyckad. Bönder och personer med anknytning till branschen kom från hela landet. Förutom initiativtagaren riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) deltog bland andra landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

När mjölkkrisen djupnade tyckte Magnus Oscarsson (KD) att något måste göras och han arrangerade därför Mjölkens dag i riksdagen och den följdes upp med ännu en 2016 och därefter ett rundabordssamtal om mjölken med deltagare även från andra länder. 2017 års Mjölkens dag hade temat Framtidstro för mjölkbönderna.

Hur har Mjölkens dag varit i år?
– Det har gått jättebra idag, säger Magnus Oscarsson. Det var naturligtvis jätteintensivt men mycket intressant. Det var 95 anmälda. Vi var i förstakammarsalen och första timmen hade vi landsbygdsminister Bucht (S) med.

– Jag känner att det är väldigt positivt att det kom bönder från hela landet, från Övertorneå ner till Ängelholm. Bland annat kom en hel buss från Värmland. Hela Sverige kom för att vara med och berätta om sin historia. Det är det här som är tanken, hela idén, en politisk arena dit bönderna ska komma och berätta om sin verklighet.

Moderator under dagen var Peter Borring, regionordförande i LRF.
– Vi ställde lite förtydligande frågor om livsmedelsstrategin, berättar han. Det enda som man inte tar med ifrån konkurrenskraftsutredningen deklarerade Bucht klart och tydligt det var frågorna som rör djurvälfärd, om att synkronisera svenska lagar och regler med europeiska. Det vägrade han att göra. Vi ska fortsätta ha ett högt djurskydd, menar han.
– Det var då flera som invände att djurvälfärd skapas av nöjda bönder som har möjlighet att få betalt för det här på en fri marknad. De frågade ministern hur han skulle ge bönderna möjligheter att få ersättningar för ökade kostnader. Han blev väl egentligen svaret skyldig på alltihop kan man säga.

– Vi i KD ger i alla fall 1 000 kronor per ko och år, säger Magnus Oscarsson. Det är i alla fall något. Sverige har helt andra regler och förordningar att förhålla sig till som fördyrar produktionen. Vi kan inte bara se på.

Bland de ögonöppnare som kom fram under dagen var när Andrea Femrell, Näringslivets regelnämnd NNR, tog upp byråkrati och gav en beskrivning och en kartläggning av alla administrativa problem för bönderna.
– Det har inte blivit enklare utan det har blivit krångligare, säger Magnus Oscarsson bekymrat. Det här ett jättebakslag för oss politiker, det skulle ju bli enklare.
– Attityderna från myndigheterna är också oerhört bekymmersamt. Många upplever att de är där för att klämma åt mig, de är emot mig.
– Ibland märker man på vissa som säger ”Du Magnus nu har ju bönderna fått det så bra”, de har det bättre men vilken nivå började man på?

– Det är mer positivt idag men det viktiga är att komma ihåg att även om mjölkrisen lugnat ner sig så är den inte över. Priset är ju inte uppe i de nivåer som det skulle vara. Det behöver upp ännu mer. Man får hålla i det här och inte släppa. Vi vet ju inte om priset går ner igen, det svänger så otroligt.

Fick bönderna med sig någon framtidstro?
– Jag tyckte dagen var bra, summerade Peter Borring som deltog på Mjölkens dag för första gången. Det är alltid en utmaning hur man fångar fler politiker och politiska tjänstemän att delta.
– Jag kanske ändå tror att flera gav några spår av hopp, låt gå att man är luttrad och skeptisk, flera gav en entusiastisk bild. ”Kanske finns det lite skrivningar i strategin som gör att det blir värt något.”.

– Jag är jättenöjd, säger Magnus Oscarsson. Det var ju mer politiker i år. Det här ger resultat, jag vet det! Jag vet att det som sägs här kommer att komma tillbaka genom bland annat interpellationer.

– En idé som kom upp inför nästa år är att ha en kontrollstation. Vad har hänt? Blev det bara prat igen eller ser bönderna någon skillnad?

Text: BO BÄCKMAN

Share