Flyttar produktionen till Sverige

Södra Wood genomför strukturella förändringar inom sågverks- och hyvleriverksamheten för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften. Förhandlingar har idag inletts om att stänga fabriken Sunds i Danmark och flytta produktionen till Sverige. Totalt berörs fyra medarbetare.

Södra Wood väljer att koncentrera golvproduktionen från tre till två fabriker. Detta innebär att fabriken Sunds i Danmark kommer att stängas och hela produktionen flyttas till Kallinge och Föllinge i Sverige.

Orsaken är att SödraWood vill öka lönsamheten genom att minska transportkostnaderna och utnyttja stordriftfördelar. Hela Sunds produktion kommer att få plats i fabrikerna i Sverige utan att öka bemanningen.

Sunds producerar cirka 75 000 kvadratmeter golv per år. Den huvudsakliga produktionen är obehandlade, oljade och lackade golv, i furu och ädelträ. Produktionen planeras vara flyttad till Sverige vid årsskiftet och fabriken avvecklas under början av 2016.

Nedläggningen berör fyra medarbetare och förändringen förhandlas enligt de danska arbetsrättsliga processerna.
– Det är givetvis ett tråkigt besked för de berörda, vilket jag beklagar. Vi arbetar på olika sätt med att stötta medarbetare som blir uppsagda som följd av arbetsbrist, säger Håkan Svensson, affärsområdechef för Södra Wood.

Share