Flera förslag på ekonomiskt stöd

Översvämmad havreåker. Bild: HELENA ELOFSSON, JORDBRUKSVERKET

Jordbruksverket har kompletterat förslaget på utformning av ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av vårens och sommarens torka och senare regn.

Jordbruksverket har utrett olika förslag till fördelning, och förordar att stödet riktas till de som är mottagare av det befintliga stödet till unga jordbrukare.

Den 17 augusti fick Jordbruksverket i uppdrag att lämna kompletterande förslag till utformning av ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som har drabbats av vädersituationen under våren och sommaren. Bakgrunden var att väderläget förändrats sedan det ursprungliga regeringsuppdraget den 13 juli. Den rikliga nederbörden under den senare delen av sommaren har inneburit ytterligare problem för jordbruket, utöver den tidigare torkan. Regeringen önskade därför att förslaget även tar hänsyn till detta.

Jordbruksverket har utrett följande alternativ för fördelning av stödet:
• Fördelning till mottagare av befintligt stöd för unga jordbrukare
• Fördelning till mottagare av befintligt gårdsstöd
• Fördelning till jordbrukare med växtodling samt grovfoderbaserad animalieproduktion
• Fördelning till särskilt drabbade jordbrukare genom individuell ansökan

– Jordbruksverket förordar att stödet fördelas till mottagare av det befintliga stödet till unga jordbrukare. Unga jordbrukare som nyligen etablerat sig är en grupp som är särskilt utsatt när det uppstår störningar i produktionen och på marknaden. De har små reserver och har svårare att få förmånliga krediter. För Sveriges långsiktiga livsmedelsproduktion spelar unga jordbrukare stor roll, säger Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef på Jordbruksverket.

Share